Clicks565

UPOZORNÍM ĽUDSTVO TRI DNI PRED TÝM,NEŽ SA UDEJE VAROVANIE.

Carbonia

Ecce Crux Domini!Fugite partes adversae!Vicit Leo tribu Juda,Radix David! Alleluia! Alleluia! Alleluia!.
Ajhľa kríž Pána!Utečte nepriateľské mocnosti!Pretože zvíťazil Lev z Júdovho rodu,koreň z rodu Dávidovho!Alleluia!Alleluia!.

Ecce Crux Domini!Fugite partes adversae!Vicit Leo tribu Juda,Radix David! Alleluia! Alleluia! Alleluia!
Ajhľa kríž Pána!Utečte nepriateľské mocnosti!Pretože zvíťazil Lev z Júdovho rodu,koreň z rodu Dávidovho!Alleluia!Alleluia!.

Ecce Crux Domini!Fugite partes adversae!Vicit Leo tribu Juda,Radix David! Alleluia! Alleluia! Alleluia!. Amen
Ajhľa kríž Pána!Utečte nepriateľské mocnosti!Pretože zvíťazil Lev z Júdovho rodu,koreň z rodu Dávidovho!Alleluia!Alleluia!.Amen.


Ja a ty,Ježiš a jeho ľud!Amen.

Drahí a milovaní synovia,odbíja dvanásta hodina,a svet onedlho vsplanie.Čoskoro sa udeje zemetrasenie a Boh je už pripravený so svojím vojskom.Hneď,ako hanebný muž nadiktuje svoje hanebné zákony ajhľa,znamenie Pánovo sa zjaví na Nebi.Boh je ten,čo všetko stvoril,on je a nie je žiaden iný Boh!

Obráťte sa ó vy,ktorí nepočúvate Môj hlas ó vy,ktorí nasledujete nepriateľa!Ešte vás volám,nebráňte vášmu vzatiu do Neba,váš večný život záleží od vašich rozhodnutí,alebo so mnou,alebo so Satanom.

Nadišli posledné okamihy života na tejto Zemi,toto hriešne ľudstvo musí byť očistené,hovorím svoje Stačí a zasiahnem s Mojou pravicou,aby som určil Môj príchod medzi vás.

Urýchlim Môj návrat,všetci budete predo Mnou,uvidíte Syna Človeka v nekonečnej sláve,nech pokoj je s vami,nech vaša duša žiari čistotou,nech je vaše áno úplné pre Mňa,Slovo Boha.

Nebuďte arogantní,počúvajte Moje slová,stante sa synmi Božími,rozhodnite sa byť celí jeho,aby ste sa tak mohli zúčastniť jeho triumfu a vstúpiť s ním do večného života.

Šťastie neprináleží tomuto svetu,vy ste na tejto Zemi,aby ste boli očistení,žiadam vás o obrátenie,aby som vás mohol priniesť k Sebe a urobiť vás svojimi v Mojom Božstve a Dokonalosti.

Zostupujem z Môjho Neba a žehnám vás,dotýkam sa vaších sŕdc a značím ich vo Mne.Čistí ako nemluvňatá kráčajte za Mnou.Nasledujte Moje šľapaje,neodkláňajte sa od ciest Pánových,pretože čas vám daný sa skončil.
A čoskoro zahrmí,Nebo sa otriasa,aby zostúpilo na Zem a rozohralo hru.,aby ukončilo konečne tento svet,plný hriechu a otvorilo nové Kráľovstvo Božie na Zemi.

Pravda je iba vo Mne,iba Ja Som!... a nikto iný okrem Mňa nemôže!

Detičky,nežne vás objímam a túlim si vás na Moju hruď a kŕmim vás sebou samým.

Varovanie je dar,ktorý dávam tomuto ľudstvu,aby sa obrátilo a prinavrátilo sa ku Mne,prosiac Ma o odpustenie.Varovanie je znak spásy pre človeka: ...nech človek pochopí znamenia Božie a nech sa stane nasledovníkom Boha.

Nevezmem k sebe žiadneho človeka,ktorý sa nebude kajať zo svojich hriechov a nebudem počúvať jeho krik o pomoc.Ja som volal mnohokrát,opakovane,bez prestávky toto ľudstvo k obráteniu,ale chcelo zostať hluché k Môjmu volaniu lásky a spásy.

Teraz nadišiel čas vykúpenia,všetko sa práve deje,záleží len na vás,ako sa rozhodnete.
Mesiac sa zafarbí na červeno aj more bude červené.Vrchy sa zosypú,Zem sa bude otriasaťcelá a otvorí sa.Rozpúta sa peklo na Zemi pre toho,kto nechcel počúvať volanie Boha!


Hľa,celá láska pre vás:Varovanie,posledná možnosť záchrany.Rýchlo sa navráťte ku Mne,k vášmu Bohu,ktorý vás očakáva.Opustite Satana a navráťte sa k tomu,ktorý vás stvoril.

Celý Vesmír sa trasie v očakávaní,aby objal svojich bratov.Nebuďte pyšní ó ľudia,váš Boh vás miluje,buďte taký dobrí,pochopte a splnte podmienky spásy.

Upovedomím ľudstvo tri dni pred tým,než sa udeje Varovanie.Aby každý človek mal možnosť v tých troch dňoch sa obrátiťa utekať pred kríž a prosiť s pokorou o odpustenie a so skrúšeným srdcom.


Som celý váš,žehnám vás,milujem vás.

Váš Boh Láska.