AJPM
41453
Montfort AJPM
« Si vous voulez que la paix règne dans votre foyer,
récitez chaque soir le Chapelet en famille.»
(St Pie X)


🙏 PDF illustré de 12 pages : Le ROSAIRE : MÉTHODE & EXPLICATION en CANTIQUE par St Louis-Marie Grignion de Montfort 🙏

>>> Le CHAPELET QUOTIDIEN RÉCITÉ avec vous !
AJPM shares this
1131
AVE MARIA von LOURDES & FATIMA, JUNGFRAU HEILIGE : MUSIK zur UNTERSTÜTZUNG des ROSENKRANZGEBETES -121-

« Der ROSENKRANZ ist bewundernswert!
Er gibt allen Hilfe,
Es heilt die unheilbare Seele:
LASST ES UNS JEDEN TAG SAGEN! »

montfortajpm.blogspot.com/p/le-chapelet-recite-avec-vous.html
(Saint Louis-Marie Grignion de Montfort)
montfort.kingeshop.com
« Wenn Sie Frieden in Ihrem Haus wollen, beten Sie jeden Abend als Familie den Rosenkranz. »🙏
(St. Pius X.)
Montfort AJPM shares this
185
AVE MARIA di LOURDES & FATIMA, VERGINE SANTA : MUSICA per SOSTENTARE la PREGHIERA del ROSARIO -121-

« Il ROSARIO è ADMIRABILE!
Egli dà aiuto a tutti,
Guarisce l'anima incurabile:
DICIAMOLO TUTTI I GIORNI! »

montfortajpm.blogspot.com/p/le-chapelet-recite-avec-vous.html
(San Luigi Maria Grignion de Montfort)
AJPM
« Jeśli chcecie pokoju w waszym domu, odmawiajcie Różaniec każdego wieczoru jako rodzina. »🙏
(Św. Pius X)
GChevalier shares this
1133
AVE MARIA v LOURDES & FATIMA, DZIEWICA ŚWIĘTA : MUZYKA WSPIERAJĄCA MODLITWĘ RÓŻAŃCOWĄ -121-

« RÓŻANIEC jest GODNY PODZIWU !
On wszystkim pomaga,
Uzdrawia nieuleczalną duszę:
POWIEDZMY TO KAŻDEGO DNIA! »

montfortajpm.blogspot.com/p/le-chapelet-recite-avec-vous.html
(Św. Ludwika Marii Grignion de Montfort)
Montfort AJPM
« Jeśli chcecie pokoju w waszym domu, odmawiajcie Różaniec każdego wieczoru jako rodzina. »🙏
(Św. Pius X)
montfort.kingeshop.com shares this
639
AVE MARIA de LOURDES & FATIMA: MÚSICA para ACOMPANHAR a RECITAÇÃO do ROSÁRIO -121-

« O ROSÁRIO É ADMIRÁVEL!
Ele dá ajuda a todos,
Cura a alma incurável:
DIGAMO-LO TODOS OS DIAS! »

montfortajpm.blogspot.com/p/le-chapelet-recite-avec-vous.html
(Saint Louis-Marie Grignion de Montfort)
GChevalier
« Chcete-li mít doma pokoj, modlete se jako rodina každý večer Růženec. »🙏
(sv. Pius X.)
montfort.kingeshop.com
AVE MARIA LURDSKEJ & FATIMY, PANNA SVÄTÁ : MUZIKÁ na PODPORU MODLITBA RUŽENCA -121-

« RUŽENEC JE OBDIVUHODNÉ !
Pomáha všetkým,
Uzdravuje nevyliečiteľnú dušu :
POVEDZME TEDA KAŽDÝ DEŇ RUŽENEC ! »

montfortajpm.blogspot.com/p/le-chapelet-recite-avec-vous.html
(Svätý Louis-Marie Grignion de Montfort)
Montfort AJPM
"Ak budete každý deň recitovať ruženec, ak ho budete verne odriekať napriek veľkosti svojich hriechov, zbožne až do smrti, verte mi, dostanete korunu slávy, ktorá nikdy nezvädne. Keď si na pokraji priepasti, keď si už jednou nohou v pekle, keď si predal svoju dušu diablovi ako čarodejník, keď si zatvrdnutý a tvrdohlavý kacír ako démon, skôr či neskôr sa obrátiš a budeš spasený, pod podmienkou, …More
"Ak budete každý deň recitovať ruženec, ak ho budete verne odriekať napriek veľkosti svojich hriechov, zbožne až do smrti, verte mi, dostanete korunu slávy, ktorá nikdy nezvädne. Keď si na pokraji priepasti, keď si už jednou nohou v pekle, keď si predal svoju dušu diablovi ako čarodejník, keď si zatvrdnutý a tvrdohlavý kacír ako démon, skôr či neskôr sa obrátiš a budeš spasený, pod podmienkou, opakujem, a všimnite si slová a podmienky mojej rady, že sa budete denne modliť svätý ruženec, oddaný až do smrti, aby ste spoznali pravdu a dosiahli zmierenie a odpustenie svojich hriechov. "
(Svätý Louis-Marie Grignion de Montfort, "Obdivuhodné tajomstvo najsvätejšieho ruženca")

Translated with deepl.com/translator
(free version)
AJPM
« Ak chcete mať doma pokoj, modlite sa ako rodina každý večer Ruženec. »
(sv. Pius X.)
GChevalier
"Recitando um Terço todos os dias, se você for fiel para rezá-lo apesar da grandeza de seus pecados, devotamente até a morte, acredite-me, você receberá uma coroa de glória que nunca murchará. Quando você estiver à beira do abismo, quando já tiver um pé no inferno, quando tiver vendido sua alma ao diabo como um mágico, quando for um herege endurecido e obstinado como um demônio, mais cedo ou …More
"Recitando um Terço todos os dias, se você for fiel para rezá-lo apesar da grandeza de seus pecados, devotamente até a morte, acredite-me, você receberá uma coroa de glória que nunca murchará. Quando você estiver à beira do abismo, quando já tiver um pé no inferno, quando tiver vendido sua alma ao diabo como um mágico, quando for um herege endurecido e obstinado como um demônio, mais cedo ou mais tarde será convertido e salvo, desde que, repito, e anote as palavras e termos de meus conselhos, você reze o Santo Rosário todos os dias, devotamente até a morte, a fim de conhecer a verdade e obter a contrição e o perdão de seus pecados.

(Saint Louis-Marie Grignion de Montfort, "O Admirável Segredo do Santíssimo Rosário")

Traduzido com a versão gratuita do tradutor - deepl.com/translator
Montfort AJPM
« Se quiser ter paz em casa, reze o terço todas as noites como uma família. »
(São Pio X)