Barbarin
Hoki-hooki, když jsi opilý, nepiš na Glorii.
dyk
Iba zjednotení s Pápežom si zachovajú vieru.
Vigano nečíta Modrú knihu.
ľubica
dyk ani ty ju nepoznáš !/ MK/, prečo si neodpovedal na tú otázku? Je možne že nekukáš všetky komentáre adresované na tvoje hlášky. Tak teda ešte raz:
Posolstvo Kráľovnej pokoja, 25. januára 2021, Medžugorie: Čas znovuzrodenia
dyk, viem že poznáte Modru knihu... skúste si nájsť toto: 27.10 1986 o ekumenizme:
Pokus podchytiť všetky náboženstvá, aj tie, ktoré sa klaňajú falošným a nepravým bohom …More
dyk ani ty ju nepoznáš !/ MK/, prečo si neodpovedal na tú otázku? Je možne že nekukáš všetky komentáre adresované na tvoje hlášky. Tak teda ešte raz:
Posolstvo Kráľovnej pokoja, 25. januára 2021, Medžugorie: Čas znovuzrodenia
dyk, viem že poznáte Modru knihu... skúste si nájsť toto: 27.10 1986 o ekumenizme:
Pokus podchytiť všetky náboženstvá, aj tie, ktoré sa klaňajú falošným a nepravým bohom s perspektívou vytvoriť celosvetové náboženské spoločenstvo na obranu ľudských hodnôt, je neužitočným a nebezpečným pokusom a nezodpovedá želaniu môjho Nepoškvrneného Srdca. Naopak, toto môže rozmnožiť zmätok, môže viesť k náboženskej indiferentnosti a môže dokonca sťažiť dosiahnutie skutočného mieru. Preto vám dnes hovorím: Ohlasujte všetkým Krista, buďte verní jedine Kristovi a jeho evanjeliu a stanete sa tvorcami pravého pokoja
------------
a toto: Matka Božia je v MK, jasne proti TEOLOGII OSLOBODENIA,ktorú podporuje a vykopáva rímsky biskup Bergoglio,( hoci pp. BenediktXVI. ju rázne odsúdil). (posolstvo 27.2. 1992 v MK )

...Aj Cirkev, ktorá žije a trpí na tomto kontinente, je ohrozovaná vnútorným rozdelením, jeho príčinou je oddelenie od pápeža a opozícia proti jeho Učiteľskému úradu zo strany niektorých biskupov, teológov, kňazov a veriacich. Môj Protivník ju chcel zasiahnuť predovšetkým podlým úkladom teológie oslobodenia (T.O.), ktorá je pravou zradou na Kristovi a jeho evanjeliu. Preto je moje Srdce aj dnes preniknuté mečom bolesti.

Toto vyššie, by malo stačiť každému, kto hľadá pravdu. Ak tu sama M. Božia jasne povedal že T.O. je pravá zrada na Kristovi a jeho evanjeliu a jej Srdce jej preniknuté mečom, tak potom ten, ktorý teraz okupuje Vatikán je najväčší zradca, lebo túto teológiu "vzkriesil" a kamaráti sa s teológmi, jemu podobnými. T
.......................
tak čo dyk s kým idete...... s M. Božou, ktorá JASNE odsúdila T.O., a tým aj ich tvorcov a vzkriesitelov....čiže rim b Bergoglia...., alebo proti M. Božej tým že sa zastávate podliaka JMB, ktorý je pravou zradou na Kristovi a jeho evanjeliu. Preto je MATKINO Srdce aj dnes preniknuté mečom bolesti.

------------------------- máte fúúúru času na premýšlanie
Unam Sanctam SK
Benedikt XVI. je heretický antipápež ako Bergoglio! vatikankatolicky.com/anti-papez-benedikt-xvi/More
Benedikt XVI. je heretický antipápež ako Bergoglio! vatikankatolicky.com/anti-papez-benedikt-xvi/
Laco Bajzo
ľubica- "môže viesť k náboženskej indiferentnosti a môže dokonca sťažiť dosiahnutie skutočného mieru."
To akože Panna Mária používa takéto výrazy a má obavy ,že by to mohlo sťažiť dosiahnutie mieru? :) :):)
To nemyslíš vážne :)
dyk
Posolstvo P. Márie 25.1.2021 :
Nechápem o čo tu ide. Veď je to dobre. Či nie?
...
Pápež František chce dialóg!!! Nechapete? Cez dialóg zvestovať Vieru v Ježiša Krista. Chce komunikovať s každým kto prejaví záujem o komunikaciu.
Bol pri hrobe mohameda, ale neklaňal sa mu. Bol tam len pozrieť. Ako turista. Tiež by som tam šiel, keby ma pozvali. Ale toto nie je schvaľovanie islamu. Podobne s …More
Posolstvo P. Márie 25.1.2021 :
Nechápem o čo tu ide. Veď je to dobre. Či nie?
...
Pápež František chce dialóg!!! Nechapete? Cez dialóg zvestovať Vieru v Ježiša Krista. Chce komunikovať s každým kto prejaví záujem o komunikaciu.
Bol pri hrobe mohameda, ale neklaňal sa mu. Bol tam len pozrieť. Ako turista. Tiež by som tam šiel, keby ma pozvali. Ale toto nie je schvaľovanie islamu. Podobne s ostatnými.
Po Výstrahe a Zazraku, možno ešte pred Výstrahou, pride k zjednoteniu s Pravoslávnou Cirkvou (ale už bude neskoro, a mozno to bude tohto roku pred Veľkou Nocou a mozno budúci rok) a hneď na to sa pridružia ostatný - protestanti, jehovisti,... Veď o to ide, aby bol Jeden Pastier a jedno stádo. Ako to chcete dosiahnúť? Iba komunikáciou. Nie?
Pápež nechce vyvolávať roztržky a hádky a tak hovorí o tom, čo spája. Tak, ako to v rodine má byť. Nie?
Unam Sanctam SK
Oddeliť sa od toho, koho človek považuje za pápeža, je schizma!
ľubica
František je heretik a modlár, ktorý odsudzuje prozelytizmus
PpPavol IV. v r. 1559, v obavách pred volbou protestanta na papežský trón prehlásil, že keby osoba zvolená za papeža odpadla od katolickej viery alebo upadla do akejkolvek herezie, tak jej volba bude považována za neplatnú, nezákonnú a neuskutočnenú!!! Okrem toho uzákonil, že taká osoba nemôže být uznávána za papeža, dokonce i keby …More
František je heretik a modlár, ktorý odsudzuje prozelytizmus
PpPavol IV. v r. 1559, v obavách pred volbou protestanta na papežský trón prehlásil, že keby osoba zvolená za papeža odpadla od katolickej viery alebo upadla do akejkolvek herezie, tak jej volba bude považována za neplatnú, nezákonnú a neuskutočnenú!!! Okrem toho uzákonil, že taká osoba nemôže být uznávána za papeža, dokonce i keby nastupila do úradu, bola intronizována a prijala od všetkych veriacich prejavy úcty a poslušnosti.
zaba
František není papež, ale papežský úřad okupuje, je tedy třeba si v této skutečnosti začít počínat jako v republice, která je uchvácena padouchy ( viz. třeba německý nacismus nebo komunismus). Kvůli tomu přece nebudeme postiženou republiku zatracovat, protože bychom si podřízli větev sami pod sebou. Jako dnes čekáme na zlepšení EU nebo její rozpad na zdravé jádro a to shnilé, tak musíme trpělivě …More
František není papež, ale papežský úřad okupuje, je tedy třeba si v této skutečnosti začít počínat jako v republice, která je uchvácena padouchy ( viz. třeba německý nacismus nebo komunismus). Kvůli tomu přece nebudeme postiženou republiku zatracovat, protože bychom si podřízli větev sami pod sebou. Jako dnes čekáme na zlepšení EU nebo její rozpad na zdravé jádro a to shnilé, tak musíme trpělivě čekat až nás Boží prozřetelnost zbaví nebo oddělí od špatné duchovní vrchnosti.
Unam Sanctam SK
Keď nie je pápežom, tak neokupuje pápežský úrad, logicky. Ako môže pápežský úrad okupovať niekto, kto nie je pápežom? Kde ste potratili rozum? Pápež je ten, kto okupuje pápežský úrad.
apredsasatoci
Modlosluzobnika bergoglia zvolili kardináli. To je fakt!
Faktom tiež ostáva, ze bergoglio sám seba exkomunikoval svojou nevierou/neverou!
apredsasatoci
Skumajte!
Dá vám si pozor, kto na vás stavia!
Hovorí Boh, nie človek.
Observateur
zaba
Po čase se objevují pochybnosti i kolem zmanipulovanosti onoho konkláve. Jednak jeho vyvoláním (bylo umělé: Benedikt byl k rezignaci fakticky donucen ) jednak infiltrací zednářských skupin uvnitř volících kardinálů, kteří volili nikoli toho nejsvatějšího mezi nimi, jak by měli, ale toho, kdo bude nejlépe komunikovat se světem a nejlépe vybruslí z problémů, do kterých církev před tím sami dostali …More
Po čase se objevují pochybnosti i kolem zmanipulovanosti onoho konkláve. Jednak jeho vyvoláním (bylo umělé: Benedikt byl k rezignaci fakticky donucen ) jednak infiltrací zednářských skupin uvnitř volících kardinálů, kteří volili nikoli toho nejsvatějšího mezi nimi, jak by měli, ale toho, kdo bude nejlépe komunikovat se světem a nejlépe vybruslí z problémů, do kterých církev před tím sami dostali (kněžské skandály z uvolněné doktríny, finanční skandály, kuriální skandály a nakonec i nesmyslné nároky na papeže samotného....)
tovika
Observateur Odpusťte, ale hovoříte zcela od věci. Problémem, o kterém hovoří Unam Sanctam SK je, zda je Bergoglio pravý papež, heretik a modloslužebník, což má zásadní dopad na poslání, které obdržuje pravý pontifik od samotného Pána Ježíše, jímž je (zjednodušeně řečeno)vedení svěřeného mu stáda ke spáse. Dokázat tyto skutečnosti není vůbec obtížné z pravé skutečné nauky KC. Nejsem si jistá, zda …More
Observateur Odpusťte, ale hovoříte zcela od věci. Problémem, o kterém hovoří Unam Sanctam SK je, zda je Bergoglio pravý papež, heretik a modloslužebník, což má zásadní dopad na poslání, které obdržuje pravý pontifik od samotného Pána Ježíše, jímž je (zjednodušeně řečeno)vedení svěřeného mu stáda ke spáse. Dokázat tyto skutečnosti není vůbec obtížné z pravé skutečné nauky KC. Nejsem si jistá, zda rozlišujete rozdíl mezi tímto a odpouštěním hříchů, kterých se na nás dopustili jiní... Že je třeba začít vždy nejprve sám/a u sebe, o tom žádná!
Unam Sanctam SK
"abychom zůstali ve společenství s Apoštolským Stolcem, "musíme se oddělit od toho, který by jej měl představovat, "" Toto je heretický nezmysel. Ak je pápežom, nemôže sa od neho oddeliť, lebo by to bola schizma a odmietnutie Apoštolského stolca. Ak pápežom nie je (a to je teda pravda, lebo je heretik), tak sa od neho musí každý oddeliť, lebo je mimo Cirkvi a lebo vyznávať spoločenstvo s …More
"abychom zůstali ve společenství s Apoštolským Stolcem, "musíme se oddělit od toho, který by jej měl představovat, "" Toto je heretický nezmysel. Ak je pápežom, nemôže sa od neho oddeliť, lebo by to bola schizma a odmietnutie Apoštolského stolca. Ak pápežom nie je (a to je teda pravda, lebo je heretik), tak sa od neho musí každý oddeliť, lebo je mimo Cirkvi a lebo vyznávať spoločenstvo s nekatolíkom je schizmou; treba sa od neho oddeliť, aby človek zostal v spoločenstve s pápežstvom, s pravými pápežmi.
"současně "Papežem a heresiarchou"" je totálny heretický nezmysel a absurdita. Heretik je mimo Cirkvi, a kto je mimo nej, nemôže byť jej hlavou.:
Pápež Lev XIII., Satis Cognitum (# 15), 29. jún 1896:
"...je absurdné predstaviť si, že ten, kto je vonku, môže veliť v Cirkvi.“
Heretik nemôže byť pápežom. Ľudia nech sa riadia učením KC a nie ľuďmi bez viery v jej učenie.
vatikankatolicky.com/…co-heretik-nemoze-byt-papezom/
vatikankatolicky.com/…erezy-ii-vatikanskeho-koncilu/
vatikankatolicky.com/…-frantisek-nemoze-byt-papezom/
Unam Sanctam SK
Áno, neoddelenie sa od heretikov, vyznávanie spoločenstva s nimi, má za následok oddelenie sa od Katolíckej Cirkvi, v ktorej nemôžu byť heretici.
Unam Sanctam SK
Jak? Tak, že vyznávam, že sú heretikmi mimo KC; preto nemôžu zastávať úrad v Cirkvi. Nevyznávam s nimi spoločenstvo, a preto vyznávam, že nie sú pápežmi.
One more comment from Unam Sanctam SK
Unam Sanctam SK
A nemusím vám na nič odpovedať.
tovika
Unam Sanctam SK Toto je problém, na který jsem se zde již mnohokrát dotazovala, bez uspokojivé odpovědi. Jestli tomu dobře rozumím, chápete "oddělení se" spíše neviditelným, vnitřním způsobem než utvořením jakéhosi viditelného uskupení(záměrně neříkám sekty, protože pak by se jednalo o sektu uvnitř sekty) vymezujícího se vůči pokoncilnímu vedení...?
tovika
Mirku, prosím, nesnižuj se k tomu, co někdy činíš, když Ti některé názory nesedí ve Tvém vidění víry formované pokoncilním paradigmatem. Často vytýkáš, že diskutéři nehovoří k věci a sklouzávají tak spíše do osobní roviny k poučování a kárání, ale právě to Ty děláš také. Vůbec nereaguješ na obsah sdělení (nejen)Unam Sanctam SK, v němž předkládá skutečnou nauku Katolické církve, jak byla v …More
Mirku, prosím, nesnižuj se k tomu, co někdy činíš, když Ti některé názory nesedí ve Tvém vidění víry formované pokoncilním paradigmatem. Často vytýkáš, že diskutéři nehovoří k věci a sklouzávají tak spíše do osobní roviny k poučování a kárání, ale právě to Ty děláš také. Vůbec nereaguješ na obsah sdělení (nejen)Unam Sanctam SK, v němž předkládá skutečnou nauku Katolické církve, jak byla v průběhu času zformována a obaluješ to "sofistikovanou rétorikou". Jiná věc je osobní interpretace, nebo spíše způsob, jakým subjekt tuto pravou nauku KC předkládá... Co se však týká obsahu, zdá se, že Tě tato skutečnost ponechává chladným. Jsi jistě inteligentní člověk, ale kloužeš po povrchu, jdi, prosím, více na hlubinu...