Clicks1.3K

Dezinformácie z TKKBS: opakovane a zámerne širia dezinformácie o zverení a zasvätení sa Panne Márii (Poľsko-Obory)

TKKBS zverejnila na svojej web.stránke informáciu o aktivitách poľských klerikov, ktorí údajne "zverili" diecézu Panne Márii.

Bratislava 1. apríla (TK KBS) Płocký biskup Piotr Libera a jeho pomocný biskup Mirosław Milewski zverili diecézu pod ochranu Panny Márie Bolestnej v Oborach.

Viac na: www.tkkbs.sk/view.php

TKKBS zámerne používa pojem: "zverenie (sa Panne Márii)" a nie "zasvätenie (sa Panne Márii)", pričom vedia, že Panna Mária (nie len vo Fatyme) vyžaduje, aby sa Jej ľudia zasväcovali a nie len zverovali.

TKKBS už viackrát a viacero rokov úmyselne tieto pojmy zamieňajú a to s podozrením, že za ich iniciatívou stojí Mons.Marián Chovanec, ktorý doteraz neodvolal a nezrušil dokument o zasvätení a zverení sa Panne Márii.

Totižto práve v ňom vyzýva veriacich, aby nepoužívali slovo: "zasvätenie" ale "zverenie sa Panne Márii"

Kauza: Mons.Marián Chovanec
hriechyokultizmus.wordpress.com/…/kauza-mons-chov…

Kauza: TKKBS
hriechyokultizmus.wordpress.com/2017/06/11/kauza-tkkbs/
obyčajná veriaca žena
Smutné, smutné, preveľmi smutné!!!
johanika
V prípade kresťanstva, kresťanskej literatúry... je ťažké prejsť na nové výrazové prostriedky spisovného jazyka, pretože doteraz používané archaizmy najlepšie vystihujú jav, predmet, čin... V tomto prípade sa o to však KBS snaží na škodu veci. Pozerala som synonymický slovník slovenského jazyka a tu je výsledok. Myslím si, že o toto išlo KBS, pretože iný dôvod na zámenu Zasvätenia a zverenia …More
V prípade kresťanstva, kresťanskej literatúry... je ťažké prejsť na nové výrazové prostriedky spisovného jazyka, pretože doteraz používané archaizmy najlepšie vystihujú jav, predmet, čin... V tomto prípade sa o to však KBS snaží na škodu veci. Pozerala som synonymický slovník slovenského jazyka a tu je výsledok. Myslím si, že o toto išlo KBS, pretože iný dôvod na zámenu Zasvätenia a zverenia nevidím.
Zveriť sa - 2. prejaviť úplnú dôveru niekomu, niečomu pri riešení niečoho • spoľahnúť sa: môžeš sa zveriť, spoľahnúť na mňa, ja to vybavím; zveriť sa, spoľahnúť sa na svoju intuíciu • hovor.: znechať sa nechať sa: (z)nechať sa na náhodu, na osud, na druhých • zastaráv. spustiť sa: len sa pekne spusti na Pána Boha • oprieť sa (využiť ako morálnu oporu): v ťažkostiach sa na mňa oprie • oddať sa poddať sa odovzdať sa (s dôverou sa niekomu dať do opatery, na starosť a pod.): oddať sa, odovzdať sa do vôle Božej, do vôle osudu; celkom sa poddať rodičovskej vôli
Zasvätiť sa - 1. vysvätením určiť (Bohu, svätým) al. určiť niekomu vôbec; dať z vyšších pohnútok • obetovať: chrám zasvätený, obetovaný Panne Márii; život zasvätila, obetovala rodine • posvätiť: voľný čas posvätiť umeniu • venovať kniž. zastar. obecať: dielo venovať pamiatke národného hrdinu • pren. upísať: všetok čas upísať športu
2. podrobne, dôkladne niečo niekomu porozprávať o niečom • oboznámiť (niekoho s niečím): zasvätiť priateľa do svojich plánov, oboznámiť ho s nimi • informovať (podať základné fakty o niečom): informovať o stave chorého
3. porov. oslavovať 1
Peter(skala)
pekne... k tomu dodam príklad:

Zveriť sa: zveriť môžu rodičia svoje dieťa aj učiteľke do škôlky, pričom ani nepoznaju učitelku vo svojom sukromnom živote. Vedia sice o nej, že je učitelka (profesiou), prešla hodnotením, ale rodičia napriek tomu nepoznaju ju osobne (ak dieťa daju do škôlky ešte len prvý raz.)

Zasvätiť sa: oboznámiť človeka s tajomstvom a dať mu ulohu toto tajomstvo chraniť i …More
pekne... k tomu dodam príklad:

Zveriť sa: zveriť môžu rodičia svoje dieťa aj učiteľke do škôlky, pričom ani nepoznaju učitelku vo svojom sukromnom živote. Vedia sice o nej, že je učitelka (profesiou), prešla hodnotením, ale rodičia napriek tomu nepoznaju ju osobne (ak dieťa daju do škôlky ešte len prvý raz.)

Zasvätiť sa: oboznámiť človeka s tajomstvom a dať mu ulohu toto tajomstvo chraniť i zveladovať, pričom najprv toho človeka musíme spoznať osobne, ako vie tajomstvo zachovať a zveľadovať. Zasvätiť ho s tajomstvami napr firmy, pričom toho človeka už poznáš dlho a vieš, že to zvladne.