Peter(skala)
135

Slávnosť Corpus Christi bude Svätý Otec sláviť v nedeľu

Liturgický priestor slávnosti Najsv. Kristovho Tela a Krvi pred Lateránskou bazilikou - OSS_ROM
14/06/2017 19:26

Vatikán 14. júna - Slávnosti Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi bude Svätý Otec predsedať tento rok v rámci mesta Ríma už po novom, čiže nie vo štvrtok po Slávnosti Najsv. Trojice, ale v najbližšiu nedeľu, čiže tentoraz 18. júna. Bude to v zhode s tradíciou vo farnostiach Rímskej diecézy, kde sa slávnosť Corpus Christi už viac rokov presúva na nedeľu.

Samotný spôsob slávenia zostáva bezo zmeny.
Po večernej svätej omši o 19.00 na priestranstve pred Lateránskou bazilikou bude nasledovať zvyčajná eucharistická procesia do Baziliky Santa Maria Maggiore. -jb-