Clicks10
vi.news

Đạo đức giả quá nhiều: Tranh luận "giúp ích" cho chúng ta - Francis

Trong bài phát biểu đầu tiên của mình tại Cyprus, Francis nói với các giám mục, linh mục và các tôn giáo rằng tranh luận "giúp ích" cho chúng ta trong Giáo hội.

“Bất cứ khi nào có một nền hòa bình giả tạo theo chủ nghĩa độc tài, có điều gì đó không đúng,” ông giáo hoàng nói, “Tôi nghi ngờ những người không tranh luận đang có những vấn đề che giấu.” Ông giải thích rằng tranh luận là "cơ hội để phát triển và thay đổi."

Đây cũng là Francis, người sau năm (!) năm, vẫn từ chối tiếp nhận các hồng y Dubia, những người muốn tranh luận với ông ta về tông huấn gây tranh cãi của Amoris laetitia.

Sau quá nhiều hành vi đạo đức giả, Francis, người đã vượt ra khỏi văn bản đã chuẩn bị từ trước của mình, tự thấy rằng “bài giảng này dài quá”.

#newsSogojnttuj