Clicks239
szuirad1

Św. Ignacy Antiocheński 17 października.

Ignacy Antiocheński należy do grona Ojców Apostolskich, a legenda głosi, iż był on dzieckiem, które Pan postawił przed uczniami i rzekł: „Zaprawdę powiadam wam: Jeśli się nie odmienicie i nie staniecie jak dzieci, nie wejdziecie do królestwa niebieskiego” (Mateusz XVIII, 3). Na pełnienie posługi biskupiej został posłany około roku 70 do Syrii i objął tam stolicę w Antiochii – po świętym Piotrze, Księciu Apostołów, i świętym Ewodiuszu.

Najważniejszym źródłem zawierającym informacje na temat życia Świętego są jego własne listy do gmin chrześcijańskich, które podpisywał „Ignacy zwany Teoforem”, co oznacza „niosący Boga”. Listy te powstawały w bardzo ciekawych okolicznościach, świadczących o poświęceniu i niezłomności świętego pasterza. Pisał je bowiem już po wydaniu nań wyroku śmierci – w drodze do Rzymu.

Żołnierze cesarscy prowadzili biskupa przez Azję, a pierwszym miastem, z jakiego Ignacy napisał list do wspólnot, była Smyrna. Biskupem Smyrny był wówczas inny Ojciec Apostolski święty Polikarp. On odebrał i dostarczył listy do... pch24.pl/sw-ignacy-antiochenski/