CÓRKA MARYI
12K

JEZUS: Wszystkie te wstrząsy, których niebawem doświadczycie, będą świadectwem prawdy proroctw …

JESUS: All the upheavals you are about to witness will be testament to the Truth of the prophecies given to My beloved John in the Book of Revelation KSIĘGA PRAWDY czwartek, 7 listopada 2013 roku, godz …More
JESUS: All the upheavals you are about to witness will be testament to the Truth of the prophecies given to My beloved John in the Book of Revelation
KSIĘGA PRAWDY
czwartek, 7 listopada 2013 roku, godz. 18.35
Moja szczerze umiłowana córko, czas na Nowy Początek jest bliski. W trakcie dalszego doświadczania Wielkiego Ucisku będzie miało miejsce wiele wydarzeń.
Wrogowie wewnątrz Mojego Kościoła będą bez poczucia wstydu próbowali twierdzić, że jeden nowy światowy kościół świecki, który przyjmie wszystkich grzeszników i wszystkie religie, jest zatwierdzony przez Boga. Gdy ci z Mojego Kościoła powitają z radością świecki świat, nie będzie on już dłużej podążał za Prawdą. Kiedy jesteście Moimi prawdziwymi wyznawcami, wasza wiara będzie widoczna w waszych czynach i dziełach. Kiedy należycie do Mnie, pozostaniecie wierni Słowu Bożemu. Kiedy zachowujecie Moje Nauczanie, jesteście posłuszni wszystkiemu, czego was nauczyłem. Kiedy nie należycie do Mnie, będziecie przeklinać swoich braci i swoje …More