CÓRKA MARYI
12K

JEZUS: Wszystkie te wstrząsy, których niebawem doświadczycie, będą świadectwem prawdy proroctw …

JESUS: All the upheavals you are about to witness will be testament to the Truth of the prophecies given to My beloved John in the Book of Revelation…