Marieta Ria
470
Ak čo i len jeden človek vie o našej viere, sme zodpovední za to, aký obraz Boha sa v nás odráža. Saletini RozkvetMore
Ak čo i len jeden človek vie o našej viere, sme zodpovední za to, aký obraz Boha sa v nás odráža.
Saletini Rozkvet