Clicks46
vi.news

Cựu Giám đốc Ngân hàng Vatican: Đây là Lý do cho sự nóng lên toàn cầu

Gần như không được công chúng chú ý, Ettore Gotti Tedeschi, 74 tuổi, đã tiết lộ lý do của sự nóng lên toàn cầu trong cuốn sách phỏng vấn của mình Un mestiere del diavolo ("một tạo nghệ của quỷ").

Gotti Tedeschi là một nhà kinh tế người Ý và cựu Chủ tịch của Ngân hàng Vatican.

Ông giải thích rằng sự nóng lên toàn cầu là do số lượng linh hồn quá tải và khó lường trước bị thiêu trong địa ngục vì các linh mục đã đánh lừa họ bằng cách dạy cho họ một học thuyết sai lầm.

#newsWfqtkmywga