1. NIE BĘDZIESZ MIAŁ BOGÓW CUDZYCH PRZEDE MNĄ.
Grzech śmiertelny zawiera w sobie złość nieskończoną

Nie wchodzę w to jaka to jest złość, jak to roztrząsają teolodzy scholastyczni, ale mówię o złości grzechu, tak jak to pouczają święci; a mianowicie, że w grzechu każdym śmiertelnym mieści się w pewnym względzie złość nieskończona, bo on jest obrazą majestatu Boskiego nieskończonego.

Jeżeli bowiem ktoś obrazi wieśniaka i mieszczanina uczciweg…More
Grzech śmiertelny zawiera w sobie złość nieskończoną

Nie wchodzę w to jaka to jest złość, jak to roztrząsają teolodzy scholastyczni, ale mówię o złości grzechu, tak jak to pouczają święci; a mianowicie, że w grzechu każdym śmiertelnym mieści się w pewnym względzie złość nieskończona, bo on jest obrazą majestatu Boskiego nieskończonego.

Jeżeli bowiem ktoś obrazi wieśniaka i mieszczanina uczciwego, większa będzie obraza mieszczanina, aniżeli wieśniaka, jeżeli obrazi jakiego dostojnego człowieka, to obraza będzie jeszcze większa.

I tak im większa będzie godność osoby obrażonej, tym większa będzie i obraza, którą jej ktoś wyrządza. Skoro zaś Bóg doskonałościami swymi przewyższa nieskończenie wszystkie stworzenia, toteż i obraza Bogu wyrządzona musi być nieskończona. Tak też mówią wyraźnie o tej nieskończonej obrazie Boga nauczyciele Kościoła, jak św. Anzelm, św. Tomasz, św. Bonawentura, św. Ignacy Loyola i wielu innych znakomitych pisarzy. Św. Tomasz tak pisze: "Grzech przeciw Bogu popełniony zawiera w sobie pewnego rodzaju nieskończoność, z powodu nieskończonego Majestatu Boskiego. Tym większa jest bowiem obraza im wyższy jest obrażony". To samo poświadczają słowa Boga Ojca, powiedziane do św. Katarzyny Sieneńskiej: "Wszelkie kary, jakie dusza ponosi i ponosić może w tym doczesnym życiu, żadną miarą nie wystarczą na zadośćuczynienie za najmniejszą nawet winę, albowiem obraza, którą mi człowiek wyrządza, który jestem Dobrem nieskończonym, wymaga bez najmniejszej wątpliwości zadosyćuczynienia nieskończonego".

Gdyby więc obraza nie była nieskończoną, nie potrzeba by było zadosyćuczynienia nieskończonego.

Słusznie też powiada św. Katarzyna Sieneńska: "Gdybym tyle krwawych łez wylała, ile jest kropel w morzu, abym zadosyćuczyniła za moje grzechy, czyż mniemasz, żebym zadosyćuczyniła chociaż za najmniejszy mój grzech? Bynajmniej. Albowiem, chociażbym tyle i tak długo cierpiała, jak cierpi szatan, i gdybym jeszcze na ciele moim ponosiła męki i boleści, o jakich tylko można sobie pomyśleć, nie sądź, żeby to było przed Bogiem poczytane za wystarczające zadosyćuczynienie, nie mogłoby to nawet mieć nazwy zadosyćuczynienia".

Unikaj tedy grzechu, bo on nieskończoną obrazę wyrządza Bogu.

–––––––––––

Ks. Mikołaj Łęczycki T. J., Pobudki do unikania grzechu śmiertelnego i kilka innych rozważań pobożnych. Z łacińskiego oryginału przełożył na nowo X. J. P. Kraków 1930. WYDAWNICTWO KSIĘŻY JEZUITÓW, ss. 62-65.

© Ultra montes (www.ultramontes.pl)
Cracovia MMX, Kraków 2010
Powrót do spisu treści dzieła
ks. Mikołaja Łęczyckiego pt.

Pobudki do unikania grzechu śmiertelnego
i kilka innych rozważań pobożnych

POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ:
.
PiotrM
Gest Kozakiewicza. 😀
120 na 90
Nemo potest duobus dominis servire !
.
MANIPULACJA KOBIECOŚCIĄ, AŻ DO JEJ ZNISZCZENIA:


www.youtube.com/watch
Nemo potest duobus dominis servire !
.
Feminizm nie był spontanicznym, oddolnym zjawiskiem społecznym.
Była to odgórna elitarna inżynieria społeczna, tj. modyfikacja zachowań zaaranżowana za pomocą środków masowego przekazu, rządu i edukacji. Została w całości sponsorowana przez iluminackich (satanistycznych) bankierów centralnych, aby kobiety miały kariery zamiast rodzin.
Szukający PRAWDY
DOKŁADNIE, kobiety nawet nie wiedzą, że same się niszczą, szkodzą poprzez feminizm, po prostu tracą kobiecość.
Nemo potest duobus dominis servire !
.
Jesteśmy atakowani przez szatana.

Płonące kościół i bombardowania to tylko zewnętrzne manifestacje.

Feminizm jest mentalnym atakiem.

Przekonało kobiety do wykorzystywania swojej seksualności, która stała się rozwiązła – zamiast poświęcić się mężowi i rodzinie.

Ruch dla „wyzwolenia” kobiet zniszczył kobiecość i sprawił, że prawdziwe kobiety są co raz rzadziej spotykane.
Nemo potest duobus dominis servire !
.
„ Feminizm zniszczył rzeczy, których najbardziej pragniesz, mianowicie miłość, zaloty, małżeństwo i dzieci”.