Peter(skala)
Kráľovná Pomoci v čase plandémie už viackrát poukazuje na to, aby sme "neznesväcovali posvätné...":

"Odmietajte všetok modernizmus, ktorý udúša všetko posvätné." (15.7.2021)

"Ja vám vždy pomôžem, aby ste Spasiteľa mohli prijať sviatostným spôsobom. Len vy milé deti, Ho vždy prijímajte v čo najväčšej pokore a úcte." (15.3.2021)

"Preto odprosujte Boha za svoje hriechy. Zvlášť odprosujte …
More
Kráľovná Pomoci v čase plandémie už viackrát poukazuje na to, aby sme "neznesväcovali posvätné...":

"Odmietajte všetok modernizmus, ktorý udúša všetko posvätné." (15.7.2021)

"Ja vám vždy pomôžem, aby ste Spasiteľa mohli prijať sviatostným spôsobom. Len vy milé deti, Ho vždy prijímajte v čo najväčšej pokore a úcte." (15.3.2021)

"Preto odprosujte Boha za svoje hriechy. Zvlášť odprosujte Eucharistické Srdce môjho Syna za ľahostajnosť a opovrhovanie, ktoré sa mu dostalo v Oltárnej sviatosti." (15.3.2020)


🤔

zneuctenie posvätných Sviatostí je nevhodné sv.prijímanie:
- príjmanie do rúk a nevyspovedaní...