Slawek
Czyż nie Ja posłałem do ginących z głodu córkę moją ukochaną, Teresę, którą nazywacie „Matką" i słusznie tak nazywacie, gdyż podjęła Moje wezwanie, odczuła Mój ból wobec obojętności świata na cierpienie bezdomnych i zepchniętych na dno życia i stała się dla nich Matką - Mną w Mojej pełnej Miłości trosce... Dłonie Jej napełniam Sam i wiesz przecież jak obficie.
I tak czynię zawsze, kiedy podejmu…More
Czyż nie Ja posłałem do ginących z głodu córkę moją ukochaną, Teresę, którą nazywacie „Matką" i słusznie tak nazywacie, gdyż podjęła Moje wezwanie, odczuła Mój ból wobec obojętności świata na cierpienie bezdomnych i zepchniętych na dno życia i stała się dla nich Matką - Mną w Mojej pełnej Miłości trosce... Dłonie Jej napełniam Sam i wiesz przecież jak obficie.
I tak czynię zawsze, kiedy podejmujecie los swój jako Moją wolę i powierzacie Mi w zaufaniu synowskim.
✍️ "ANNA" ( Anna Dąmbska ) - Pozwólcie ogarnąć się Miłości
kierownik duchowny ks.prof.dr.hab. Jan Sieg
🤗 😇