Tento článok preberá, kto je človek hriechu/neprávosti z 2. listu sv. Pavla Tesaloničanom 2:3-4, podrobne analyzujúc túto pasáž Písma, o ktorej sa obecne verí, že je o Antikristovi. Táto pasáž sa ukázala ako dodatočne potvrdzujúca to, čo Kláštor Najsvätejšej Rodiny vyhlásil a zdokumentoval už pred rokmi, pokiaľ ide o Antikrista. Nič ani len blízke tomuto výkladu nikde inde nenájdete.
2. list …More
Tento článok preberá, kto je človek hriechu/neprávosti z 2. listu sv. Pavla Tesaloničanom 2:3-4, podrobne analyzujúc túto pasáž Písma, o ktorej sa obecne verí, že je o Antikristovi. Táto pasáž sa ukázala ako dodatočne potvrdzujúca to, čo Kláštor Najsvätejšej Rodiny vyhlásil a zdokumentoval už pred rokmi, pokiaľ ide o Antikrista. Nič ani len blízke tomuto výkladu nikde inde nenájdete.
2. list Tesaloničanom 2:3-4 – „Lebo ten deň nepríde, kým nepríde najprv odpadnutie [ἡ ἀποστασία] a nezjaví sa človek hriechu, syn zatratenia, onen čeliaci a vyvyšujúci sa nad všetko, čo sa nazýva Bohom alebo čo je predmetom uctievania, takže sa posadí do chrámu Božieho, vydávajúc sa za Boha.“

Antikrist identifikovaný!

Tento článok je prepis k videu nižšie: V 2. kapitole 2. listu Tesaloničanom čítame o človeku hriechu alebo neprávosti. Ľudia sa vo všeobecnosti …
Ex1steNc
Myslim ze je tam chyba.... ,,Jedna z hlav byla smrtelně zraněna a zázračně se uzdravila." To není na papeže Jana Pavla II, ale na Bergoglia... to se teprve stane.
Unam Sanctam SK
Nie je tam chyba. Okrem toho je nesmierne trúfalé a je to až klamstvo, lebo nevidíte do budúcnosti, napísať, že "to se teprve stane". Viac o ranení šelmy je v tomto článku, ktorý preberá omnoho viac vecí:
vatikankatolicky.com/apokalypsa/
Ranenie šelmy sa spomína TRIKRÁT v Zjv 13; v Zjv 13:3 sa hovorí o smrteľnej rane hlavy šelmy (toto sa vzťahuje dokonale na Jána Pavla II., na jeho postrelenie)…More
Nie je tam chyba. Okrem toho je nesmierne trúfalé a je to až klamstvo, lebo nevidíte do budúcnosti, napísať, že "to se teprve stane". Viac o ranení šelmy je v tomto článku, ktorý preberá omnoho viac vecí:
vatikankatolicky.com/apokalypsa/
Ranenie šelmy sa spomína TRIKRÁT v Zjv 13; v Zjv 13:3 sa hovorí o smrteľnej rane hlavy šelmy (toto sa vzťahuje dokonale na Jána Pavla II., na jeho postrelenie); v Zjv 13:12 sa píše uctievaní/uctení si prvej šelmy, ktorej smrteľná rana sa zahojila.

Zjavenie 13:12 – „A vykonáva všetku moc prvej šelmy pred jej očami a pôsobí, že zem a jej obyvatelia uctievajú prvú šelmu, ktorej smrteľná rana sa zahojila.“

Je to druhá šelma, ktorá zapríčiňuje, že ľudia uctievajú/klaňajú sa alebo vzdávajú poctu prvej šelme, ktorá mala ranu mečom.
Apokalypsa 13:14 – „A zvádza tých, ktorí bývajú na zemi, znameniami, ktoré môže konať pred očami šelmy, hovoriac obyvateľom zeme, aby urobili obraz šelme, čo bola ranená mečom, a predsa žila.“
Stelesnením druhej šelmy je Benedikt XVI. (totálny heretik najhoršieho druhu), ktorý "beatifikoval" JPII., alebo ňou môže byť B16 a František (ten "kanonizoval JPII.), alebo vedenie sekty 2VK, lebo druhá šelma, šelma zo zeme, má dva rohy.
Tretíkrát je ranenie spomenuté v Zjv 13:14, kde sa hovorí o rane mečom/dýkou. JPII. bol doslova bodnutý dýkou počas svojej návštevy Fatimy. JPII. bol teda ranený dvakrát. Apokalypsa dokonca spomína "smrteľnú ranu" dvakrát (postrelenie, ktoré JPII. prežil takmer "zázrakom") a ranenie mečom, o ktorom sa nespomína, že bolo smrteľné.
Okrem toho je šelmou pohanský Rím a ranenie šelmy sa vzťahuje na pohanský Rím, čo je vysvetlené tu: vatikankatolicky.com/apokalypsa/
Treba viacej porozumieť týmto proroctvám a zamyslieť sa nad nimi a pochopiť ich, lebo je ich veľmi veľa a ešte na vatikankatolicky.com ANI LEN ZĎALEKA nie je všetko. Oni toho vyložili omnoho viac. Viac je na ich anglickom webe. Modlite sa Ruženec, 15 desiatkov denne, a prijmite celú katolícku vieru; je to nevyhnutné a takisto je nevyhnutné odsúdiť týchto kacírskych antipápežov ako antipápežov. Kroky k obráteniu sú na vatikankatolicky.com
Unam Sanctam SK
Druhú šelmu stelesňuje Benedikt XVI.:
Unam Sanctam SK
Prečítajte si moju odpoveď na "chybu", ktorá nie je chybov v mojej odpovedi na túto námietku. Článok vyššie je podrobný výklad niektorých biblických proroctiev, ale nasledujúce články obšírne vykladajú omnoho viac výkladu proroctiev Apokalypsy (zaoberajú sa viacerými časťami Knihy zjavenia):
vatikankatolicky.com/apokalypsa/
vatikankatolicky.com/babylon-padol-padol/
Zuz S
Ked sa to dotiahne do dosledkov, znamenalo by to, ze vsetky sviatosti vysluzene knazmi po 2VK su neplatne? Verim, ze Boh je i nad tymto a pozera sa na srdce.
Unam Sanctam SK
Treba si tieto veci zistiť.
vatikankatolicky.com/katolicka-omsa-vs-novus-ordo/
vatikankatolicky.com/novy-obrad-vysviacky/
vatikankatolicky.com/novy-obrad-biskupskej-konsekracie/
V skratke: novus ordo, nové obrady vysviacky sú neplatné; nová birmovka a nové pomazanie chorých sa musia považovať za neplatné; nové obrady krstu, spovede a manželstva sú platné. V súčasnosti existuje stále značné …More
Treba si tieto veci zistiť.
vatikankatolicky.com/katolicka-omsa-vs-novus-ordo/
vatikankatolicky.com/novy-obrad-vysviacky/
vatikankatolicky.com/novy-obrad-biskupskej-konsekracie/
V skratke: novus ordo, nové obrady vysviacky sú neplatné; nová birmovka a nové pomazanie chorých sa musia považovať za neplatné; nové obrady krstu, spovede a manželstva sú platné. V súčasnosti existuje stále značné množstvo platných kňazov (a sú aj biskupi), ale títo sú heretici. Sú skupiny s platnými sviatosťami (a kňazmi) ako FSSPX a iné "tradičné" skupiny, avšak tieto zastávajú totálne heretické postoje. V dnešnej dobe, vzhľadom na to, aké absurdné a kacírske sú ich postoje, podľa katolíckych princípov od nich v takmer všetkých prípadoch nemožno prijímať Eucharistiu alebo byť prítomný na ich omšiach.
Je to vysvetlené tu: vatikankatolicky.com/kde-obdrzat-sviatosti/
Treba sa však vyspovedať platne vysvätenému kňazovi, ak má človek ťažké hriechy (akémukoľvek, ktorý vám nenanucuje svoje herézy). Sme v dobe veľkého odpadnutia a sme v úplne záverečnej etape. Toto je najväčší a konečný Boží trest za hriechy sveta. O Pavlovi VI., človeku, ktorý prišiel s novými obradmi:
vatikankatolicky.com/anti-papez-pavol-vi/