Každý nádych, ktorý urobíme, je dar... Každý okamih existencie je milosť. Thomas MertonMore
Každý nádych, ktorý urobíme, je dar... Každý okamih existencie je milosť.
Thomas Merton