Clicks23
vi.news

Francis ở Iraq: Các đảng phái Shiite tạm ngừng cuộc chiến

Saraya Awliya al-Dam (The Guardians of Blood), một phong trào giải phóng người Shia ở Iraq, đã thông báo tạm ngừng hoạt động trước chuyến thăm Iraq của Francis

Nhóm này gần đây đã lên tiếng nhận trách nhiệm về vụ tấn công bằng tên lửa ngày 15 tháng 2 nhằm vào lực lượng chiếm đóng của Mỹ ở Erbil.

Theo BasNews.com (ngày 5 tháng 3), nhóm muốn "tôn trọng" Shia Grand Ayatollah Ali al-Sistani của Iraq, và nói thêm: "Bởi vì chúng tôi là người Ả Rập, chúng tôi tôn trọng khách." Và, "Chúng tôi hoan nghênh Giáo hoàng của Vatican."

Hình ảnh: Vatican Media, #newsUfbfpdvgkb