TYLKO JEZUS CHRYSTUS KRÓL PANEM, TERAZ I NA WIEKI !

Kartka z dokumentu Piusa VI (dedykowana "międzywyznaniowcom" i "antyintegrystom") "MYŚL KATOLICKA" –––––––– Dokument, o którym mowa, pochodzi …
Nemo potest duobus dominis servire !
Celem tego dokumentu jest potępienie świstka pt. Wyznanie wiary wszystkich religii, dedykowane zdrowemu rozumowi.
Świstek ów głosił, że nie należy zabiegać o "zdrową doktrynę", lecz o "poprawną akcję": "nigdzie bowiem (prócz Kościoła Katolickiego) nie nakazują i nie mogą nakazywać dobrze myśleć, ale tylko dobrze czynić".More
Celem tego dokumentu jest potępienie świstka pt. Wyznanie wiary wszystkich religii, dedykowane zdrowemu rozumowi.

Świstek ów głosił, że nie należy zabiegać o "zdrową doktrynę", lecz o "poprawną akcję": "nigdzie bowiem (prócz Kościoła Katolickiego) nie nakazują i nie mogą nakazywać dobrze myśleć, ale tylko dobrze czynić".
Nemo potest duobus dominis servire !
PO KATOLICKU:
www.youtube.com/watchMore
2 more comments from Nemo potest duobus dominis servire !
Nemo potest duobus dominis servire !
św. Augustyn:
"Ani w zamęcie pogaństwa,
ani w poprawkach heretyckich,
ani w bezwładzie odszczepieńców,
ani w zaślepieniu żydowskim
nie należy szukać religii:
lecz u tych jedynie, którzy noszą miano chrześcijan katolickich, czyli prawowiernych, tj. strzegą integralności wiary i idą prostą drogą".
More
św. Augustyn:

"Ani w zamęcie pogaństwa,

ani w poprawkach heretyckich,

ani w bezwładzie odszczepieńców,

ani w zaślepieniu żydowskim

nie należy szukać religii:

lecz u tych jedynie, którzy noszą miano chrześcijan katolickich, czyli prawowiernych, tj. strzegą integralności wiary i idą prostą drogą".