Clicks2.2K
krumpeľ
4
VEĽKY RESET Svět se od vypuknutí Covid-19 historicky změnil. Mnohonásobné, doslovné věznění obyvatelstva vyvolalo nejostřejší ekonomickou recesi moderní doby, v které přišly miliony lidí o práci. …More
VEĽKY RESET

Svět se od vypuknutí Covid-19 historicky změnil. Mnohonásobné, doslovné věznění obyvatelstva vyvolalo nejostřejší ekonomickou recesi moderní doby, v které přišly miliony lidí o práci. Nikdy předtím nezmobilizovaly státy a jejich centrální banky tak velké částky peněz jako v průběhu corona- krize. Na národní úrovni jsou to miliardy, ale mezinárodně již biliony (ECB, Evropská centrální banka = 1,5 bilionu, USA = 3,7 bilionu, celosvětově 11,7 bilionu amerických dolarů) dluhů, jejichž splacení nebude možné ani v příštích 100 letech a které budou vést k naprostému předlužení ve většině zemí! Podle renomovaného ekonoma prof. Eberharda Hamera však tyto obrovské částky ve skutečnosti nejsou investovány do hospodářství, ale na spotřebu, jako například „příspěvek na zkrácenou pracovní dobu v corona-krizi“, a k obohacení velkokapitálu. Výsledkem je historický proces koncentrace majetku a moci. Tak například mezi srpnem a listopadem 2020 vzrostl majetek dvanácti nejbohatších amerických miliardářů o jeden bilion, zatímco miliony lidí v průmyslových zemích se zároveň ocitly ve finančních potížích. Ještě horší je situace v rozvojových zemích, kde poklesly příjmy 1,6 miliardy lidí bez pracovních smluv o 60%, v Africe a Latinské Americe dokonce o 80%. V současné době stojíme před humanitní a finanční katastrofou nepředstavitelných rozměrů. Do této situace ohlásil v polovině roku 2020 Klaus Schwab, zakladatel Světového ekonomického fóra (WEF), potřebu provést „Great reset – Velký nový start“. Tím chce WEF využít corona-pandemii jako ideální příležitost k zásadnímu zlepšení světa. To vyžaduje podle WEF novou společenskou smlouvu zaměřenou na lidskou důstojnost a sociální spravedlnost. Taková jsou oficiální prohlášení. Za tím se však skrývá dokonalá transformace naší společnosti. Totální digitalizace ve spojení s umělou inteligencí by měla učinit miliony pracovních míst přebytečnými a umožnit naprostou kontrolu lidstva. Obyvatelstvo by obdrželo univerzální základní příjem a jeho dluhy by byly splaceny převodem jeho majetku finančním institucím. Veškeré potřebné věci by si lidé v budoucnosti najímali a touto trvale udržitelnou spotřebou přispěli k záchraně naší planety“. Pozadí toho se můžete dovědět ve vysílání „Útok na Kapitol“, instrumentalizovaný digitálně-finančním komplexem. Abychom mohli tento futuristicky znějící plán klasifikovat, stojí za to se blíže podívat na WEF. WEF uznávaný od roku 2015 jako mezinárodní organizace se statutem pozorovatele při OSN založil v roce 1971 Klaus Schwab. Jejími členy je v podstatě 1000 největších světových koncernů. WEF je navíc úzce spojen s globálními think-tank, mezinárodními organizacemi, jako je MMF (Mezinárodní měnový fond) a Světová banka, mnohými politickými vůdci, mezi kterými je i princ Charles, dědic britského trůnu. Mezi tyto vůdce patří například francouzský prezident Emmanuel Macron a belgický předseda vlády Alexander De Croo. Americký prezident Joe Biden, kanadský premiér Justin Trudeau a britský premiér Boris Johnson, rovněž příznivci WEF. Výroční setkání v Davosu a „Davos Agenda Week » konaný koncem ledna s tématem„Great Reset“, jasně ukazují, jak silné je propojení WEF k výše jmenovaným. Na tato setkání přicházejí téměř všichni vedoucí osobnosti z oblasti politiky, obchodu, financí a mezinárodních organizací. Tato úzká síť dělá z WEF extrémně silnou organizaci, jejíž plány a cíle je třeba brát více než vážně. Je zajímavé, že Klaus Schwab je členem skupiny Bilderberg a správní rady, tj. kontrolního orgánu WEF, do které patří Larry Fink a David Rubenstein, dva členové Trilaterální komise. To znamená, že WEF je řízen členy dvou mocných think tanků založených globální finanční elitou, jako jsou Rothschild a Rockefeller. Na základě těchto souvislostí se zdá, že rozsáhlá opatření k vymýcení Covid-19 mají zcela jiné motivy, než je údajná obava o zdraví obyvatelstva. Větší je podezření, že plánovaný „Velký reset“ není nic jiného než krok finanční elity v chaosu corona-pandemie obnovit svět podle jejích představ a připravit cestu digitální diktatuře. Pod rouškou dobře znějících slibů má být obyvatelstvo celého světa pohnuto k souhlasu s „Velkým resetem“, který v žádném případě nevytváří ideální svět, ale svět, ve kterém nikdo nic nevlastní, ve kterém všichni podléhají naprosté kontrole, závislosti, a podřízenosti. Tento dramatický a v současnosti největší převrat moderní doby by proto měl námi všemi být považován za výzvu. Pokud se teď podaří poučit velké množství dosud nic netušících lidí o skutečných cílech za tímto „velkým novým startem“, mohlo by se podařit plány finanční elity zvrátit. Diskutujte se svými známými a přáteli o těchto spojeních a rozšiřujte tento program na všech sociálních sítích. „Vše, co potřebujeme, je jedna, opravdu velká krize, aby národy přijmuly Nový světový řád.“ David Rockefeller, světový bankéř, Bilderberger a spoluzakladatel Trilaterální komise

Sources/Links:

Corona - Wirtschaftskrise

youtube.com/watch?v=sRiqXFcGqC4

faz.net/…-prognose-corona-kostet-28-billionen-16999956.html

pi-news.net/2021/01/ewige-schulden/
deutsche-wirtschafts-nachrichten.de/…atsschulden-erreichen-in-Corona-Krise-Rekordniveau

kenfm.de/…e-great-reset-was-steckt-dahinter-von-ernst-wolff/

wikimannia.org/Eberhard_Hamer

Inhalt des Great Reset

www3.weforum.org/docs/WEF_The_Great_Reset_AM21_German.pdf

dieunbestechlichen.com/…nd-gluecklich-sein-mensch-sein-im-jahr-2030-video/

Was der Great Reset bedeutet

pravda-tv.com/…nd-gluecklich-sein-mensch-sein-im-jahr-2030-video/
rt.com/…covid-19-nur-kleine-stoerung-gegen-cyber-angriffe/
pravda-tv.com/…forum-mit-seinem-great-reset-wirklich-will-videos/
rt.com/…eltwirtschaftsforum-plant-grossen-neustart-tabula/
norberthaering.de/die-regenten-der-welt/boris-johnson-great-reset/
epochtimes.de/…nd-was-steckt-hinter-dem-great-reset-a3394620.html

Hintergrund Weltwirtschaftsforum

youtube.com/watch?v=pG_fekbLNdk

tagesschau.de/…-wef-und-der-grosse-neustart-corona-krise-101.html

tagesspiegel.de/…-und-politiker-und-ein-grosses-thema/25452874.html

politik-kommunikation.de/…s-machtsystem-des-weltwirtschaftsforums-1841413001

hwikipedia.org/wiki/Weltwirtschaftsforum

konjunktion.info/…ution-hinter-dem-grossen-neustart-the-great-reset/

norberthaering.de/die-regenten-der-welt/boris-johnson-great-reset/

norberthaering.de/news/wef-un/

norberthaering.de/die-regenten-der-welt/grosser-neustart/

Klaus Schwab, Larry Fink und David Rubenstein, CFR

wikipedia.org/wiki/List_of_Bilderberg_participants

konjunktion.info/…ution-hinter-dem-grossen-neustart-the-great-reset/

Kuratorium

rosepartner.de/kuratorium-kurator-stiftung.html
Roberto 55
Polozil si niekto otazku, komu każdy stat dlzi? Ako je mozne, ze dlhy su vacsie ako je penazi v obehu?
Lenka Morana Moranova
Neslyší, nevidí, srdce lidu otupělo, nepochopí a Bůh je neuzdraví.
Co už je může přesvědčit, když s nimi neotřese smrt neviňátek zabitých pro potřeby výzkumu? Doslova se odvrací a nechtějí ani slyšet. Proč, říkám si. Takoví jinak milí lidé a křičí...to mi neříkej! Je to proto, že si nezamilovali pravdu. Denně to slyším... Ale takto umře půlka národa! To umře stejně, ty troubo!
zaba
Hlavně aby neumřely pro věčný život. Když i v hodině dvanácté pochopí na čí stranu je třeba se dát, tak bude vše zachráněno. Viz. syndrom lotra na kříži nebo stoupající vody potopy, kdy mnozí pochopili, že Noe nebyl blázen.
Lenka Morana Moranova
Ano, ještě si nás neoznačil Bůh na čele. Někteří odpadnou a jiní se přidají.
1Trubte na polnici na Sijónu, křičte na poplach na mé svaté hoře, ať se třesou všichni obyvatelé země, neboť přichází den Hospodinův. Je blízko
2den tmy a temnot, den oblaku a mrákoty. Jako úsvit po horách se rozprostírá lid četný a mocný, jakého nebylo od věků, aniž kdy bude po něm až do let posledního pokolení.
3Před …More
Ano, ještě si nás neoznačil Bůh na čele. Někteří odpadnou a jiní se přidají.
1Trubte na polnici na Sijónu, křičte na poplach na mé svaté hoře, ať se třesou všichni obyvatelé země, neboť přichází den Hospodinův. Je blízko
2den tmy a temnot, den oblaku a mrákoty. Jako úsvit po horách se rozprostírá lid četný a mocný, jakého nebylo od věků, aniž kdy bude po něm až do let posledního pokolení.
3Před ním je oheň sžírající, za ním sežehující plamen; před ním je země jak zahrada Eden, za ním poušť, zpustošený kraj. A vyváznout před ním nelze.
4Vzhledem připomíná koně, je jako jízda v divém cvalu.
5Jako hřmící válečná vozba poskakuje po vrcholcích hor, praská jak ohnivý plamen, když sžírá strniště. Je jako mocný lid seřazený k boji.
6Národy se před ním svíjejí v křeči, tváře všech blednou.
7Běží jako bohatýři, jako bojovníci ztéká hradby. Každý jde svou cestou, neodbočí od své dráhy.
8Jeden druhému nepřekáží, každý jde určeným směrem. Když narazí na oštěpy, neprořidnou,
9vnikají do města, běhají po hradbách, na domy vystupují, lezou okny jak zloděj.
10Před ním se roztřese země, zachvějí nebesa, slunce a měsíc se zachmuří a hvězdy ztratí svou zář.
11Sám Hospodin dá povel svému vojsku. Jeho šiky jsou nesčíslné. Mocný je ten, kdo vykoná jeho rozkaz. Hospodinův den je veliký a přehrozný! Kdo mu odolá?
12Nyní tedy, je výrok Hospodinův, navraťte se ke mně celým srdcem, v postu, pláči a nářku.
13Roztrhněte svá srdce, ne oděv, navraťte se k Hospodinu, svému Bohu, neboť je milostivý a plný slitování, shovívavý a nejvýš milosrdný. Jímá ho lítost nad každým zlem.
14Kdo ví, nepojme-li ho opět lítost a nezanechá-li za sebou požehnání, a zase budou obětní dary a úlitby pro Hospodina, vašeho Boha.