Clicks2.5K

O DEVÁTÉM KRUHU

zchnks
Tajná starodávná společnost „Devátý kruh satana“ ovládá jak náboženské organizace, tak i okultní řády, větve „Svobodných zednářů“. To je viditelná část současné pyramidy moci. Patří do ní představite…More
Tajná starodávná společnost „Devátý kruh satana“ ovládá jak náboženské organizace, tak i okultní řády, větve „Svobodných zednářů“. To je viditelná část současné pyramidy moci. Patří do ní představitelé světové elity, popkultury, světového showbyznysu. Představitelé „Devátého kruhu satana“, počínaje od dob Sumerů, přinášeli krvavé dětské oběti, aby posílili svou moc nad lidmi. Historická svědectví, výpovědi současných očitých svědků, dokumenty a vyšetřování, která byla opakovaně uváděna a zveřejňována v masmédiích, na internetu, včetně těch, která byla shromážděna díky kanadskému knězi a spisovateli Kevinu Annettovi („Mezinárodní soudní dvůr v Bruselu [ICLCJ]), o tom, jak v různých zemích představitelé světové elity podrobovali cizí děti brutálnímu mučení, znásilňovali je, užívali si lovecké zábavy tím, že používali děti jako živé cíle a trofeje, zabíjeli je a přinášeli satanovi jako oběť. Rituálů dětských obětí se zúčastnili nejvyšší představitelé katolické církve, armády, zástupci nejvyšších orgánů státní moci z různých zemí a světové elity. Co se nyní děje ve světě, jak se v různých zemích masově a otevřeně mládeži vnucuje kult satana (jsou vnucovány strachy, touha po neomezeném zisku, drogách a alkoholu, uctívání satana) prostřednictvím filmového průmyslu, zástupci světového showbyznysu ovládaného Devátým kruhem. Statistické údaje Světové zdravotnické organizace (WHO) o pohřešovaných dětech. Krutá realita neviditelného světa. Komu slouží lidstvo jako potrava, a co se děje za hranicí očím skrytého? Kdo je tím vinen, a co dělat? Jaká je cesta z této složité situace?