Clicks509
Edward7
1

Rewolucja w Rzymie i zniszczenie Jerozolimy

Pedro Regis, którego proroctwa zostały uznane przez jego biskupa, relacjonuje, to co Matka Boża mówi:

„Związek wielkich brodatych mężczyzn z tymi czerwonymi przyniesie ludzkości wielki ból”. (27 października 2007)
„W Rzymie wybuchnie wojna i będzie niewielu ocalałych.
Ten, kto jest przeciwko Chrystusowi, przyniesie cierpienie i smutek całej Europie. Tron Piotra będzie pusty ”. (5 stycznia 2008)
(...)
Nadejdzie dzień, kiedy (prawdziwy) papież zostanie zabrany z tronu … (Nowe) prawa zostaną uchwalone, aby utrudnić działanie kościoła…
W wielkiej ostatecznej bitwy , dym diabła pojawią się w domu Bożym, ale światło Pana zwycięży ... przez brak miłości dla prawdy i szacunku dla sakramentów doprowadzi wielu poświęconych do otchłani od apostazji ... przyszłość Kościoła będą oznaczone wielkiego podziału i smutnym religijnej dyktatury . Piotr napotka Judasza na swojej drodze… Zdrada dotknie tronu Piotra… Decyzja zostanie podjęta i nastąpi wielkie zamieszanie w pałacu (Watykanie)… Przyszłość będzie naznaczona podziałach i skandalach w Kościele mojego Jezusa…

Zdrada dotknie tronu Piotra… naznaczona poważnym konfliktem między prawdziwym Kościołem a fałszywym .
Święty Piotr (Piotr Rzymianin) pokieruje swoją barką pośród wielkich burz. Barka Świętego Piotra będzie się staczać i będzie wielkie zamieszanie

Pojawi się pozornie dobry i sprawiedliwy człowiek . On będzie oszukać wielu ludzi , gdyż będzie realizować wielkie cuda. On przyjdzie z półkuli południowej (czyli tam, gdzie Franciszek pochodzi) i wiele osób uważa go za zbawcę. Uważaj i nie daj się zwieść

Będą DWA TRONY, ale tylko na jednym będzie prawdziwy następca Piotra arogancki papież podzieli Kościół . Jego rozkazy będą przestrzegane, a to, co cenne, zostanie wyrzucone. Nadchodzi wielkie duchowe zamieszanie… ten, który mógł być Piotrem, zostanie Judaszem . Otworzy drzwi wrogowi i sprawi, że mężczyźni i kobiety wiary będą cierpieć… Kościół będzie bez Piotra … W Rzymie wybuchnie wojna i niewielu ocalałych.

Posłuchaj prawdziwego Magisterium Kościoła i uciekaj od kłamstw diabła.

Wilk w owczej jagnięcej wejdzie do domu Bożego i zajmują honorowe miejsce. Pojawią się nowe idee , ale prawda o moim Jezusie jest w Ewangelii… Ludzkość będzie zaskoczona fałszywym prorokiem . Działania uważane za cudowne oszukają wielu ludzi. Bądź czujny. Kochaj prawdę i broń jej. Ci, którzy pozostaną wierni, doświadczą wielkiej radości, gdyż Pan przyjdzie ze swoimi aniołami, a sprawiedliwi będą chronieni.

Wielka duchowa walka nastąpi i tylko tych, którzy są wierni będą mogli utrzymać ciężar krzyża. Nadchodzi dzień, kiedy wielu będzie szukać uczty, ale stół będzie pusty .

Będą
wielkie prześladowania Kościoła mojego Jezusa, a moje biedne dzieci będą nosić ciężki krzyż. Zaufaj, a wszystko się dobrze dla ciebie skończy. Ja (Maria) przyszłam z Nieba, aby przygotować Jego zwycięstwo . Idź za moim Synem Jezusem. Przyjmijcie prawdę, bo tylko w prawdzie ujrzycie ostateczny triumf mojego Niepokalanego Serca . Miejcie odwagę, wiarę i nadzieję. We wszystkim postaw Boga na pierwszym miejscu. Idź naprzód. Amen. Pokój z tobą.

Nadejdzie dzień, w którym Jego Kościół podniesie się do próby, a cierpienia będą wielkie dla mężczyzn i kobiet wiary. Będzie
to czas prześladowań, upokorzenia i opuszczenia . Większy ból nie istniał. Wrogowie Boga zjednoczą i zniszczą świątynie w różnych częściach i zabiją wiernych. Dni ciemności nadejdą do kościoła, ale kiedy wszystko wydaje się stracone, Pan da swojemu Kościołowi wielkie zwycięstwo .

Nadszedł czas wielkiego ucisku dla Kościoła. Kościół przeżyje chwile wielkiego ucisku, a wierni ludzie będą płakać i lamentować. Ugnij kolana w modlitwie. Proszę was, abyście mieli odwagę Jana Chrzciciela. Brońcie bez lęku prawdziwej doktryny. Cokolwiek się stanie, nie pozwólcie, aby płomień waszej wiary zgasł w was. Mój Jezus nie opuści swojego Kościoła. Krzyż będzie ciężki i wiele osób konsekrowanych poniesie śmierć, ale dzięki łasce mojego Jezusa wyjdzie człowiek wiary, który poprowadzi Kościół do ostatecznego wielkiego zwycięstwa. Wszystko, co wam w przeszłości zapowiedziałem, wydarzy się, ale ostatecznie wybrańcy otrzymają wielkie i radosne zwycięstwo .

Prawdziwy Kościół Mojego Jezusa odniesie zwycięstwo. Fałszywy kościół, który przeniknął do Kościoła Mojego Jezusa, zostanie pokonany. Bóg oddzieli ziarno od plew. Nadejdzie dzień, kiedy wszystko, co fałszywe, spadnie na ziemię. Bóg oddzieli cię od zła, a ci, którzy słuchają prawdziwej nauki Kościoła , odniosą wielkie zwycięstwo .
więcej - twoheartspress.com/…rancis-is-the-false-prophet-2/

Dwanaście przepowiedni wskazujących na problemy, przed którymi stoi papiestwo

Proroctwo św. Franciszka z Asyżu: człowiek wybrany niekanonicznie zostanie podniesiony do godności papieża
franciszekfalszywyprorok.wordpress.com/…dniesiony-do-godnosci-papieza/

Poniższy artykuł składa się z fragmentów trylogii książek dr Kelly Bowring o katolickich proroctwach, które można znaleźć na stronie www.TwoHeartsPress.com ;
+++
Podczas apokaliptycznego objawienia Matki Bożej z La Salette , zaaprobowanego przez Kościół , Maryja mówiła o dwóch okresach wojny apokaliptycznej, które zostaną podzielone tymczasowym okresem pokoju. Powiedziała, że tymczasowy pokój potrwa 25 lat, jako okres przejściowy w kontekście dwóch serii kataklizmów - wydaje się, że te dwa wydarzenia są dwoma okresami rosyjskiego komunizmu. Matka Boża z La Salette podsumowuje etapy wydarzeń Apokalipsy, mówiąc:

PIERWSZY OKRES: Sprawiedliwi będą bardzo cierpieć. Ich modlitwy, ich pokuty i ich łzy wzniosą się do Nieba, a cały lud Boży będzie błagał o przebaczenie i miłosierdzie i będzie błagał o moją pomoc i wstawiennictwo. A potem Jezus Chrystus, w akcie swojej sprawiedliwości i wielkiego miłosierdzia, rozkaże swoim aniołom, aby wszyscy Jego wrogowie zostali skazani na śmierć. Nagle prześladowcy Kościoła Jezusa Chrystusa i wszyscy oddani grzechowi zginą, a ziemia stanie się pustynna. Wtedy pokój zostanie zapoczątkowany, a człowiek zostanie pojednany z Bogiem. Jezus Chrystus będzie służył, oddawał cześć i chwałę. Dobroczynność rozkwitnie wszędzie. Nowi królowie będą prawym ramieniem świętego Kościoła który będzie silny, pokorny, pobożny, ubogi, ale żarliwy w naśladowaniu cnót Jezusa Chrystusa. Ewangelia będzie głoszona wszędzie, a ludzkość uczyni wielki postęp w swojej wierze, gdyż będzie jedność między pracownikami Jezusa Chrystusa, a człowiek będzie żył w bojaźni Bożej.

POKÓJ TYMCZASOWY:
ten pokój między ludźmi będzie krótkotrwały. Dwadzieścia pięć lat obfitych zbiorów pozwoli im zapomnieć, że grzechy ludzi są przyczyną wszystkich kłopotów na tej ziemi.

DRUGI OKRES: poprzednik Antychrysta, ze swoimi żołnierzami zebranymi z kilku narodów, będzie walczył przeciwko prawdziwemu Chrystusowi, jedynemu Zbawicielowi świata. Przelej dużo krwi i będzie chciał unicestwić oddawanie czci Bogu, aby postrzegać siebie jak boga…

To proroctwo wydaje się przepowiadać dwa okresy rosyjskiego komunizmu, co również potwierdzili wizjonerzy z Garabandal (więcej na ten temat poniżej). PIERWSZY OKRES zakończył się w 1989 roku wraz z upadkiem muru berlińskiego, a zakończył w 1991 roku wraz z upadkiem ZSRR.

Tak więc nastąpiło 25 lat tymczasowego pokoju, jak wskazywało proroctwo z La Salette, które zgodnie z przepowiednią zakończy się więc w latach 2014-2016.
Wtedy rozpocznie się DRUGI OKRES proroctwa, kiedy to wojny rozpoczną się w czasach antychrysta.
I tak rozwinie się apokaliptyczna bitwa, która już się rozpoczęła. Proroctwo z La Salette mówi dalej:

Wreszcie piekło zapanuje na ziemi…
W
sezonach zostanie zmieniona ... ze strasznych trzęsień ziemi, które spowodują zostać pochłonięte góry, miasta ..
Rzym straci wiarę i stanie się siedzibą antychrysta.
… A ludzie coraz bardziej się psują
Kościół zostanie zaćmiony , świat będzie w konsternacji [Kościół zostanie przyćmiony w tym sensie, że 1) nie będzie wiadomo, kto jest prawdziwym papieżem; 2) na jakiś czas: ofiara święta przestanie być składana w kościołach].
+++
Co ciekawe, wizjonerzy doniesień o objawieniach w Garabandal powiedzieli w 1965 r., Że nadchodzące wydarzenia apokaliptyczne - 1) ogólnoświatowe Ostrzeżenie o Bożym miłosierdziu, 2) wielki cud (w Garabandal) i 3) kara Bożej kary - nadejdą kiedy Znowu komunizm ”. Oni powiedzieli:
W czasie Wielkiego Ucisku nastąpi „nagły i nieoczekiwany ucisk komunizmu, kierowany przez Rosję… Rosja będzie rządzić światem… Kościół będzie na skraju śmierci i przejdzie przez straszną próbę komunizmu… będzie bardzo trudno będzie praktykować religię… księża będą musieli się ukrywać… Papież też nie będzie mógł być w Rzymie. On też był prześladowany… kiedy przyjdzie komunizm, wszystko się wydarzy (mówili to w 1965 r., Komunizm początkowo upadł w 1989 r., A dziś znowu rośnie)… Te trudne wydarzenia będą miały miejsce przed Ostrzeżeniem, bo samo Ostrzeżenie zajmie miejsce, w którym sytuacja będzie najgorsza ”.
+++
S. Elena Aiello została ogłoszona błogosławioną 14 września 2011 r., W Święto Uniesienia Krzyża Świętego, przez Papieża Benedykta XVI. Błogosławiona Elena była Mistyczką, Stygmatykiem, Duszą Ofiarą, Prorokinką i Założycielką Minim Tertiary Męki Naszego Pana Jezusa Chrystusa. Zmarła w latach 60. Jej przepowiednia zawiera następujące informacje:
Rosja przemaszeruje na wszystkie narody Europy, zwłaszcza na Włochy, i podniesie swoją flagę nad Kopułą św. Piotra . Włochy zostaną dotkliwie doświadczone przez wielką rewolucję, a Rzym zostanie oczyszczony krwią z wielu grzechów, zwłaszcza nieczystych! Stado ma zostać rozproszone, a Papież musi bardzo cierpieć! ...
Jeśli ludzie nie rozpoznają w tych plagach ostrzeżeń Bożego Miłosierdzia i nie wrócą do Boga z prawdziwie chrześcijańskim życiem, ZE WSCHODU NA ZACHÓD WYBIEGIE INNA STRASZNA WOJNA.
ROSJA ZE SWOICH TAJEMNICZYCH ARMII, BĘDZIE WALKA Z AMERYKĄ; POGONIE EUROPĘ
Och, co za okropna wizja! W Rzymie trwa wielka rewolucja! Wchodzą do Watykanu. Papież jest sam; on się modli. Trzymają papieża. Zabierają go siłą.

Święty Maksymilian Kolbe przepowiedział: „Pewnego dnia flaga Niepokalanej Marii Panny powiewa nad Kremlem (Rosja), ale najpierw czerwona flaga powiewa nad Watykanem”. Innymi słowy, Rosja się nawróci, ALE nie zanim komunizm przejmie Watykan, siedzibę papieża.
+++
Upadek Unii Europejskiej (Babilon)

Bestia jak niedźwiedź (Rosja) połączy się z Czerwonym Smokiem (Chiny) i zagrozi „Babilonowi ” (Unia Europejska) i przezwycięży go, wprowadzając komunizm.

Unia Europejska to „Babilon Wielki, matka prostytutek i obrzydliwości ziemi”. Ma siedem głów i dziesięć rogów (Objawienie 17: 3). W przypadku tej bestii Apokalipsa stwierdza, że siedem głów to siedem wzgórz (Rzym ma siedem wzgórz), a dziesięć rogów to dziesięciu „królów” lub przywódców politycznych. Dlatego przepowiada się apokaliptyczny upadek Unii Europejskiej z rąk bestii o siedmiu głowach i dziesięciu rogach (Rosja i / lub Chiny). Zarówno Czerwony Smok (Chiny), jak i Bestia jak niedźwiedź (Rosja) mają siedem głów i dziesięć rogów:

„I ukazał się inny znak na niebie: oto wielki, ognisty smok czerwony, mający siedem głów i dziesięć rogów, i siedem diademów na głowach”. Objawienie 12: 3
To są Chiny.
„I ujrzałem bestię wychodzącą z morza, mającą siedem głów i dziesięć rogów, a na rogach jego dziesięć koron, a na głowach jego imię bluźniercze”. Objawienie 13: 1 Rosja

Bestia ma 7 głów i 10 rogów, tak jak smok ma 7 głów i 10 rogów. W ten sposób Chiny i Rosja spowodują upadek Europy. Podczas gdy Europa (Babilon) twierdzi, że jest królową, jest owdowiała (Objawienie 18: 7). Jest owdowiała, ponieważ opuściła swojego małżonka, Kościół. (Być może tam gdzie pisze o komunizmie Rosji , dotyczy to także Chin komunistycznych i ich covid dopow.)
+++
Matka Boża rzekomo powiedziała do Nancy Fowler z Conyers:
Nie ufaj Rosji. Powiadam wam, nie dajcie się zwieść fałszywemu pokojowi.
Nie myśl, że komunizm jest martwy. Mówię ci, to rośnie. Jak zdecydowałeś pójść za mistrzem zwodzenia, tak też zostaniesz zwiedziony.
Ogień spadnie z Nieba… Biada temu grzesznemu pokoleniu. Chiny, Rosja i Korea będą zaangażowane w poważną wojnę.
Korea, Chiny i Rosja to zabójcze trio.
Ameryka będzie państwem niewolniczym, jeśli nie wrócicie do Mnie i nie naprawicie swoich ciężkich zbrodni.

+++

Ostatnie objawienia i proroctwa na Ukrainie
W latach osiemdziesiątych Josyp Terelya podobno otrzymał orędzia od Matki Boskiej z Ukrainy. Powiedział, że pokazano mu mapę kraju z płomieniami w poprzek. Mary powiedziała do niego: „Widzę ogień. Wioski płoną. Woda się pali. Samo powietrze płonie. Wszystko płonie. Jeśli ludzie nie nawrócą się do Chrystusa, będzie wojna. Nastąpi wielki pożar ”. Myślał, że wydarzenia zaczną się rozwijać do 2015 roku.
Według Terelyi Lucyfer „tracił siłę” i w swojej desperacji przygotowywał się do „wielkiego zwiedzenia całego stworzenia Bożego, a zwłaszcza ludu Bożego”.

Matka Boża powiedziała: „Odmawiajcie różaniec, uczcie swoje dzieci odmawiać różaniec. Jest potężny przeciwko Antychrystowi
Możesz doprowadzić do zniszczenia wszystkich broni, które niewierne narody przywiązały do siebie, poprzez
modlitwę i post , przez działanie wszystkich ludzi, którzy przyjęli Chrystusa, mówiąc tę modlitwę: `` O mój Boże, żałuję z całego serca, że Cię obraziłem i Wyznaję wszystkie swoje grzechy…

Widzieliście
bezbożny Wschód i Zachód . Różnica polega na tym, że na Zachodzie bezbożność nie jest oficjalnie uznawana, ale cel bezbożności na Wschodzie i na Zachodzie jest ten sam. Aby ocalić Rosję i cały świat przed bezbożnym piekłem, musicie nawrócić Rosję na Chrystusa Króla … Ale Królestwo Chrystusa Króla ugruntuje się za panowaniem Matki Bożej ”.

Podobnie w 1987 roku Matka Boża ukazała się Marinie Kizyn w Chruszowie na Ukrainie. Powiedziała:

Nadchodzą czasy, które zostały przepowiedziane jako czasy ostateczne…
Ochronię was dla chwały i przyszłości królestwa Bożego na ziemi , które będzie trwało przez tysiąc lat .
Królestwo Niebieskie i Ziemskie jest blisko. Nastąpi tylko przez pokutę i pokutę za grzech.
Ukraińcy muszą zostać apostołami Chrystusa wśród narodów rosyjskich, bo jeśli nie będzie powrotu do chrześcijaństwa w Rosji, nastąpi
trzecia wojna światowa .
Módlcie się za Rosję. Rosja nawróci się tylko wtedy, gdy wszyscy chrześcijanie będą modlić się o jej przywrócenie. Módlcie się o zjednoczenie kościołów w Rosji. Wszyscy chrześcijanie powinni pokutować i poprzez oczyszczenie z grzechu powstrzymać bezbożność w Rosji przed dalszym rozprzestrzenianiem się po świecie… Dopóki Zachód nie uzna swojej winy przed Wschodem, Rosja nie będzie mogła przyjąć Chrystusa Króla.


+++
Modlitwa i nadzieja
Módlmy się do Matki Bożej Fatimskiej o poświęcenie i nawrócenie Rosji. Módlcie się, módlcie się, módlcie się. Modlitwa i pokuta złagodzą obecne zło i wezwą Boże miłosierdzie. Módlcie się do Niepokalanego Serca Maryi, które Bóg dał nam jako nasze bezpieczeństwo w tych czasach, oraz do Najświętszego Serca Jezusa, pokładając w Nim zaufanie. Nieustannie odmawiaj różaniec. Różaniec jest bronią przeciwko szatanowi. Boi się różańca. Odmawiaj codziennie różaniec.
Według Matki Bożej Fatimskiej wszystko się dobrze skończy, jak mówi:
Ale w końcu moje Niepokalane Serce zatriumfuje. Ojciec Święty poświęci mi Rosję, która się nawróci, a ludzkość otrzyma trochę czasu.
Ostatecznie bowiem według proroctwa bł. Anna Maria Taigi :
Całe narody powrócą do Kościoła, a oblicze ziemi zostanie odnowione . Rosja, Anglia i Chiny wejdą do Kościoła (katolickiego).
www.TwoHeartsPress.com .

ZNISZCZENIE JEROZOLIMY
( www.TwoHeartsPress.com ) dr Kelly Bowring, teolog i autor bestsellerów: „The Secrets, Chastisement & Triumph” oraz „The Signs of the Times”

Straszne proroctwo dotyczące Izraela i Bliskiego Wschodu
Matka Boża przepowiedziała przez Pedro Regisa (uznanego przez swojego biskupa):
„ City of Jerusalem zostaną zniszczone , a kiedy przechodzą ucisku nie zostaną rozpoznane. Będzie tylko wielka pustynia ”.
„ Ziemia Zbawiciela (Izraela) musi wiele cierpieć, ale kiedy poczuje klęskę, obroni się bronią, która rozprzestrzeni ogień na niebie …”
„ Izrael przeżyje udrękę skazanego z powodu zaskoczenia mężów przerażenia ”.
„Bliski Wschód zadrży wielkim atomowym holokaustem ”.
„Ziemia będzie się trząść i drżeć od wielkiego atomowego holokaustu . Iran zostanie zdewastowany przez Izrael ”.

+++
Budowanie do wypełnienia się proroctw
Wojny wybuchają dziś na całym Bliskim Wschodzie! Wraz z przyspieszającą eskalacją i coraz bardziej rozpowszechnionym!
Syria w wojnie domowej! Postęp Państwa Islamskiego (ISIS) w Iraku! Ogłaszanie kalifatu!

Iran u progu broni jądrowej! Izrael celem!
Niepokoje społeczne z Bractwem Muzułmańskim w Egipcie!
Dżihad Al-Kaidy i talibów w Afganistanie i Pakistanie - z jego globalnymi konsekwencjami!
Hezbollah ściera się w Libanie!
Konflikt izraelsko-palestyński! Hamas wywołuje konflikt z Izraelem w Gazie!
Rosja atakuje Ukrainę! Chiny i Rosja jednoczą się! Rosja wspiera konflikty na Bliskim Wschodzie!

GDZIE JEST TO WSZYSTKO?
Czy wszystkie wojny, obecnie rozmyślnie wzniecane na Bliskim Wschodzie, wkrótce rozprzestrzenią się na Europę?
Czy Izrael jest prawdziwym celem muzułmańskiej „arabskiej wiosny” i konfliktów na Bliskim Wschodzie? Czy scena została przygotowana do bitwy Armageddonu?
Czy wojny, które teraz się toczą, zwłaszcza na Bliskim Wschodzie, zwiastują ostatnią wielką bitwę i doprowadzą do wojny światowej z użyciem broni jądrowej, która zabije miliony?

Rozprzestrzenianie się wojen
Czy wkrótce mocarstwa światowe wezmą udział w wojnie w Europie? Czy upadek systemu bankowego i eskalacja wojen na Bliskim Wschodzie wywołają tę wojnę? Czy siły pokonają Europę i wprowadzą komunizm? Czy Chiny również zdobędą silną pozycję? Czy Rosja wyśle swoje tajne armie do walki z Ameryką, jak ostrzega przepowiednia?

Fałszywy prorok
Czy fałszywy prorok zwiedzie świat jako (fałszywy) święty z wewnątrz Kościoła, który zjednoczy wszystkie kościoły i religie świata? Czy odniesie sukces jako oszust w swoich kłamstwach - w zniszczeniu Sakramentów, Mszy (i odrzuceniu Prawdziwej Obecności) i Biblii? Czy on i jego słudzy narzucą wszystkim (fałszywą) prawdę o tym, czym, jak mówią, są nauki Boga w dzisiejszym świecie? Czy wielu zostanie oszukanych, by zaakceptowali to straszne kłamstwo i podżegali do
nowej religii jednego świata (front dla satanistycznego kultu, czczenia samego siebie i usuwania grzechu poprzez wprowadzenie praw, które będą postrzegane jako popierające tolerancję, takie jak błogosławieństwo małżeństw osób tej samej płci)? Czy wierni chrześcijanie, którzy nie chcą odejść od prawdziwego Słowa Bożego, staną się wówczas celem ich gniewu i prześladowań?

antychryst

Czy to przygotuje scenę dla Człowieka Pokoju, z jego (fałszywą) pokorą, dobrocią i kochającą ludzką powierzchownością, który pojawi się jako niezwykły i współczujący bohater wojskowy i przywódca polityczny, aby zaaranżować jego powstanie poprzez pośrednictwo w najbardziej ambitnym (fałszywym) pokoju plan na Bliskim Wschodzie, jako (fałszywy) przyjaciel Izraela (podczas gdy on naprawdę zacznie anihilować Żydów) ??? Czy tego fałszywego mesjasza z łatwością zaakceptują światowi przywódcy, którzy pozornie zdołali w cudowny sposób zjednoczyć Izrael i Palestynę w sojuszu pokojowym ? Czy swoim oszustwem uda mu się przekręcić Prawdę? Czy będzie szerzył ateizm wszędzie? Czy wielu będzie skłonnych dobrowolnie przyjąć jego znak, Znak Bestii? Jako głowa religii Nowego Świata (wraz z fałszywym prorokiem, który według proroctwa będzie kierował skorupą Kościoła katolickiego na ziemi) ze swoją siedzibą w Rzymie i Nowym Babilonie (nowe centrum władzy finansowej, które założy w Europie, aby kontrolować populacje i potajemnie zanieczyszczać żywność na ziemi zaopatrzenie), czy uda mu się oszukać wszystkie dzieci Boże na ziemi?
Czy Fałszywy Prorok (fałszywy przywódca Kościoła katolickiego) i Antychryst (fałszywy człowiek pokoju) będą działać zgodnie, aby sprowadzić na świat spustoszenie, które nastąpi po dopełnieniu się obrzydliwości w Kościele katolickim?
(...)

Czy wydarzenia i zmiany przepowiedziane w Apokalipsie mają teraz nastąpić, jedna po drugiej, na świecie?
Jak Bóg odpowie? Czy Jego jedna ręka zrzuci karę na niegodziwców, podczas gdy Jego druga ręka podniesie Swoich wiernych pod Jego opieką i opieką?
Kiedy sytuacja jest najgorsza, czy Bóg zainterweniuje globalnym Boskim Ostrzeżeniem Miłosierdzia i wielkim Cudem Miłości, jak zapowiada proroctwo?
Czy prawdziwi chrześcijanie będą coraz bardziej odrzucani, dręczeni, biczowani i lekceważeni, z publicznym odrzuceniem i złośliwymi oszczerstwami, które rozprzestrzeniają się wokół nich, nawet wewnątrz Kościoła, za mówienie prawdy o tych czasach? Czy będą cierpieć tak, jak Chrystus cierpiał swoją mękę i ukrzyżowanie? Tylko wtedy, aby doświadczyć Jego wielkiego zmartwychwstania i powtórnego przyjścia w chwale? Czy nowa era pokoju jest na horyzoncie, jak przepowiada proroctwo?

Nasza odpowiedź
Matka Boża mówi:
Nie lękajcie się, ponieważ wasza wiara i modlitwy pomogą osłabić skutki wojny, ludobójstwa, głodu i apostazji. Wierni zwyciężą.

The Remnant
Matka Boża Ameryki obiecuje:
„Jeśli moje ostrzeżenia zostaną potraktowane poważnie i wystarczająco dużo moich dzieci będzie nieustannie i wiernie dążyć do odnowienia i zreformowania swojego życia wewnętrznego i zewnętrznego, wtedy nie będzie wojny nuklearnej.
To, co dzieje się ze światem, zależy od tych, którzy w nim żyją. Musi być znacznie więcej dobra niż zła, aby zapobiec zbliżającemu się holokaustowi.
Jednak mówię ci, moja córko, nawet gdyby doszło do takiego zniszczenia, ponieważ nie było wystarczająco dusz, które potraktowałyby moje ostrzeżenie poważnie, pozostanie
resztka , nietknięta przez chaos, która wiernie podążając za mną i rozpowszechniając moje ostrzeżenia , będzie stopniowo ponownie zasiedlają ziemię swoim oddanym i świętym życiem ”.
więcej - twoheartspress.com/…rome-destruction-of-jerusalem/
Wieczne Odpoczywanie Amen