m.rekinek
674

Rodzice z Kalifornii pozywają stan za modlitwy do pogańskich bogów w programie nauczania w szkołach publicznych

Kalifornijski Departament Edukacji jest pozwany w związku z nowym programem studiów etnicznych, w którym uczniowie recytują modlitwy do azteckich bogów, których rytuały kultu obejmowały ofiary z ludzi.

Kalifornijska Rada Edukacji niedawno zatwierdziła modelowy program nauczania badań etnicznych do użytku we wszystkich szkołach publicznych w stanie. Rozdział piąty programu nauczania zawiera część zatytułowaną „Afirmacje, pieśni i energie”, którą uczniowie mogą zostać poproszeni o wyrecytowanie.

Wśród działań zawartych w tej sekcji znajduje się „In Lak Ech Affirmation”, „adaptacja” starożytnej modlitwy Azteków „w poetycką, rytmiczną, hip-hopową formę piosenki”. Wystarczy, że adaptacja zawiera lewicowe idee, takie jak „sprawiedliwość ekologiczna i społeczna”, mające „rewolucyjnego ducha, który jest… postępowy” i „dekolonizacja” – koncepcje, z których starożytni Aztekowie śmialiby się prosto z Meksyku. Co gorsza, „afirmacja” w rzeczywistości odwołuje się do różnych bóstw Azteków.

Zgodnie z pozwem złożonym w piątek w sądzie okręgowym hrabstwa San Diego, bóstwa te „są czczone i chwalone przez wielokrotne przywoływanie ich imion, po których następuje wzmianka o różnych atrybutach i zasadach odnoszących się do tych azteckich bogów”. Co więcej, modlitwa jest „wstawiennictwem”, prosząc bogów o spełnienie próśb proszących i „wyraża dziękczynienie”.

Skarga, złożona przez Thomas More Society w imieniu Fundacji Californians for Equal Rights Foundation i trojga rodziców obecnych lub byłych uczniów szkół publicznych, szczegółowo opisuje wierzenia Azteków dotyczące ich bogów i sposób, w jaki ich czcili. . Swoje ustalenia podsumowuje w następujący sposób:

Rytuały odprawiane przez Azteków w odniesieniu do tych istot były makabryczne i przerażające, obejmujące ofiary z ludzi, wycinanie ludzkich serc, odzieranie ze skóry ofiarowanych ofiar i noszenie skóry, składanie w ofierze jeńców wojennych oraz inne nieludzkie czyny i ceremonie. Każda forma modlitwy i gloryfikacji tych istot, w imieniu których dokonano strasznych okrucieństw, jest odrażająca dla Powodów i każdego rozsądnie poinformowanego obserwatora.

Aby nie odnieść wrażenia, że ci bogowie są po prostu reliktami starożytnej cywilizacji, garnitur stwierdza:

Starożytna religia Azteków nie jest filozofią, martwą mitologią, ciekawostką historyczną, ogólnym światopoglądem ani zwykłym symbolem. Jest to raczej uznana żywa wiara praktykowana dzisiaj zarówno przez potomków Azteków, jak i przez innych…. Fakt, że nie jest duża, instytucjonalna czy znana, nie zmienia jej statusu jako religii.

„W przeciwieństwie do kulturowych lub historycznych pokazów nauczających o religii”, argumentują powodowie, „modlitwa Azteków ma na celu wywołanie duchowej zmiany w samych uczniach, zarówno pod względem tego, jak się czują, jak i postrzegają prawdę”.

Program nauczania obejmuje również „Afirmację Ashe”, która odwołuje się do boskiej siły tradycyjnej afrykańskiej religii Joruby, będącej podstawą takich pogańskich religii, jak santeria i voodoo. Afirmacja „szuka wstawiennictwa tej boskiej siły w odniesieniu do dnia szkolnego, szanuje tę duchową siłę, intonując jej imię i obejmuje rozmawianie z Ashe w sposób religijny” — czytamy w skardze.

Powodowie zwracają się do sądu o wydanie nakazu przeciwko włączaniu modlitw do programu nauczania i używaniu ich w szkołach publicznych. Twierdzą, że modlitwy naruszają klauzulę wolności ćwiczeń i ustanowienia konstytucji Kalifornii oraz klauzulę zakazującą rządowej pomocy dla religii. W każdej modlitwie piszą,

ma na celu zaangażowanie wszystkich uczniów w klasie, zmuszając uczniów do udziału w modlitwie lub do rezygnacji z uczestnictwa i stawienia czoła społecznym skutkom odmowy uczestnictwa, co stanowi naruszenie praw takich uczniów do swobodnego praktykowania religii na mocy Konstytucja Kalifornii. Drukowanie i rozpowszechnianie modlitwy stanowi również niewłaściwą pomoc rządową dla religii, naruszającą konstytucję Kalifornii.

Postępowcy, którzy gardzą chrześcijaństwem – grupa, do której należy przewodniczący komitetu, który opracował program nauczania – bez wątpienia szydziliby z tych twierdzeń. Ale jak Paul Jonna, partner w LiMandri & Jonna LLP i specjalny doradca Thomas More Society, zapytał w komunikacie prasowym: „Czy możesz sobie wyobrazić, że elementy wiary chrześcijańskiej zostałyby zaproponowane do włączenia do programu szkoły publicznej? Co by było, gdyby klasa obejmowała modlitwę do Najświętszej Maryi Panny, a nawet odmawianie Modlitwy Pańskiej? Jak to zostanie odebrane?”

thenewamerican.com/…school-curriculum-featuring-prayers-to-pagan-gods/