Clicks1.2K
Edward7
18

Bóg musi być naszą główną miłością

Jezus naucza nas niezliczoną ilość razy, że Bóg ma być naszą główną miłością; Musimy kochać stworzenia w sposób drugorzędny i podrzędny. W Ewangelii, Ostrzega nas słowami, które nie pozostawiają wątpliwości:

" Kto kocha swojego ojca lub matkę bardziej niż Mnie, nie jest Mnie godzien; a kto kocha swego syna lub córkę bardziej niż Mnie, nie jest Mnie godzien" . A nawet więcej: "kto kocha swoje życie, straci je; ale kto straci swoje życie dla Mnie, znajdzie je" .

Bóg jest jedynym, który zasługuje na to, by być kochanym absolutnie i bezwarunkowo; wszystko inne musi być kochane w takim stopniu, w jakim jest kochane przez Boga. Pan uczy nas prawdziwej miłości i prosi, abyśmy kochali naszą rodzinę i bliźnich, ale nawet tych miłości nie należy stawiać przed miłością Boga, który zawsze musi zajmować pierwsze miejsce.

Kochając Boga, inne miłości na ziemi zostają wzbogacone, rozwinięte i oczyszczone, serce rozszerza się i staje się naprawdę zdolne do kochania, pokonywania barier i rezerw egoizmu, które są zawsze obecne w każdym stworzeniu. Czyste miłości tego życia są dalej wywyższane i uszlachetniane, kiedy Bóg jest kochany jako pierwszy .

Aby kochać Boga, trzeba też stracić własne życie, życie starego człowieka. Trzeba umrzeć dla nieuporządkowanych skłonności, które skłaniają do grzechu, umrzeć dla egoizmu, niekiedy brutalnego, który prowadzi człowieka do systematycznego poszukiwania siebie we wszystkim, co się robi. Bóg chce, abyśmy zachowali to, co w ludzkiej naturze zdrowe i prawe, co dobre i inne w każdym człowieku: nic, co jest pozytywne i doskonałe, co jest prawdziwie ludzkie, nie zostanie utracone. Życie łaski przenika to i wywyższa, wzbogacając w ten sposób osobowość chrześcijanina, który kocha Boga.

Człowiek, im bardziej umiera dla swojego samolubnego ja, tym bardziej staje się człowiekiem i tym bardziej jest gotowy do życia nadprzyrodzonego.

Chrześcijanin, który walczy o zaparcie się samego siebie, znajduje nowe życie, życie Jezusa. Szanując każdego, łaska przemienia nas, abyśmy nabyli takie same uczucia, jakie Chrystus ma wobec ludzi i wydarzeń; naśladujemy Jego dzieła, tak że rodzi się nowy sposób działania, prosty i naturalny, który skłania ludzi do bycia lepszymi; jesteśmy wypełnieni tymi samymi pragnieniami Chrystusa: wypełniać wolę Ojca, która jest wyraźnym wyrazem miłości.

Chrześcijanin utożsamia się z Jezusem, zachowując własny sposób bycia, o ile z pomocą łaski się ogarnia: "Teraz zaś już nie ja żyję, lecz żyje we mnie Chrystus. Choć nadal prowadzę życie w ciele, jednak obecne życie moje jest życiem wiary w Syna Bożego, ... św. Paweł.

Miłości do Boga nie można brać za "pewnik", jeśli się o nią nie troszczy , umiera. Jeśli przeciwnie, nasza wola pozostaje w Nim mocna, te same trudności rozpalają Ją i wzmacniają. Miłość do Boga karmi się modlitwą i sakramentami, w walce z wadami, w wysiłkach, aby Jego obecność żyła w nas przez cały dzień, kiedy pracujemy, w relacjach z innymi, odpoczywamy ... W szczególności Święta Eucharystia powinna być źródłem zaspokojenia i umocnienia naszej miłości do Pana. Kochać to w pewnym sensie posiadać już Niebo na ziemi.
https://www.hablarcondios.org/meditaciondiaria.aspx
tekla
Założyłam maskę przed wejściem do gabinetu lekarskiego. Kilka dni wcześniej, kiedy weszłam z szalikiem przykrywającym twarz, pielęgniarka podała mi maskę. Cóż miałam zrobić? Poddałam się, ale w gabinecie lekarskim, to jeszcze ujdzie. Ale na ulicy- nigdy. Zaś w sklepie, jeśli zajdzie konieczność, mam koronkowy szalik. To mniej upokarzające niż maska, przyłbica to już politowania godne.
Weronika-S.
Cieszy mnie takie stanowisko.
MEDALIK ŚW. BENEDYKTA
Ja uważam, że nie powinniśmy ulegać naciskom i przymusom! Dla Katolika maska jest nie do przyjęcia, ponieważ jest związana z rytuałem masońskim i satanistycznym, jest znakiem hańby i niewolnictwa. Prócz tego nie ma żadnej pandemii , a nawet gdyby była to maska przed niczym nie chroni . Jest to ogłupianie i poniżanie godności ludzkiej!
Zakrywanie twarzy czy to będzie szalik koronkowy czy cokolwiek…More
Ja uważam, że nie powinniśmy ulegać naciskom i przymusom! Dla Katolika maska jest nie do przyjęcia, ponieważ jest związana z rytuałem masońskim i satanistycznym, jest znakiem hańby i niewolnictwa. Prócz tego nie ma żadnej pandemii , a nawet gdyby była to maska przed niczym nie chroni . Jest to ogłupianie i poniżanie godności ludzkiej!
Zakrywanie twarzy czy to będzie szalik koronkowy czy cokolwiek innego jest znakiem poddaństwa i utożsamianiem się z masonami i satanistami. Precz z maskami!!!
Weronika-S.
@jac505 Nie pisz maseczki, tylko maski. Maseczki były balowe i nie zakrywały oczu, nosa i ust. To są wulgarne maski, w których człowiek się dusi. Określenie ,,maseczki,, to rządowa ściema, bo niby tak delikatnie nazwali ,,maseczki,,...
Weronika-S.
Obecnie wszechmoc przypisuje się ludziom i to nasza klęska... Maski to gwarancja długowieczności, a szczepionki pozbawią świat choroby, bo przyszedł taki okres dziejów, że ludzie tylko umierają na koronowirusa, a jak wynajdą tę szczepionkę, to ludzie będą żyć wiecznie, bo nie ma innych chorób zagrażających zdrowiu i życiu. Czy to niezła komedia?
predex
Zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa przez Ministra Zdrowia Łukasza Szumowskiego

Artur Łoboda Kraków 20 lipca 2020 roku
...… http://zaprasza.net/a.php?article_id=35744
Prokurator Grzegorz Derwisz
Prokuratura Okręgowa w Krakowie

Zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa przez Ministra Zdrowia Łukasza Szumowskiego


Na podstawie Artykułu 160. § 1. Kodeksu Karnego głoszącego "Kto naraża …More
Zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa przez Ministra Zdrowia Łukasza Szumowskiego

Artur Łoboda Kraków 20 lipca 2020 roku
...… http://zaprasza.net/a.php?article_id=35744
Prokurator Grzegorz Derwisz
Prokuratura Okręgowa w Krakowie

Zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa przez Ministra Zdrowia Łukasza Szumowskiego


Na podstawie Artykułu 160. § 1. Kodeksu Karnego głoszącego "Kto naraża człowieka na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3,
OSKARŻAM
Łukasza Szumowskiego
o przestępstwo noszące znamiona zbrodni ludobójstwa na Narodzie Polskim.

W celu ułatwienia reelekcji Andrzeja Dudy na stanowisku Prezydenta RP, Łukasz Szumowski podjął cały szereg działań mających służyć spacyfikowaniu Narodu Polskiego poprzez wykorzystanie światowej paniki związanej z rzekomym wirusem i wmówienie Polakom, że epidemia SARS CoV-2 dotarła do Polski.
Jednak - po osiągnięciu zamierzonego celu - Łukasz Szumowski dalej terroryzuje Społeczeństwo Polskie KŁAMIĄC dalej -
że w Polsce panoszy się jakaś epidemia.
W tym celu rozgłasza wraz ze swoimi współpracownikami KŁAMSTWA, że gdzieś wykryto zarażonych na SARS CoV-2.
I z tego powodu BEZPRAWNIE zmusza Polaków do noszenia maseczek na twarz, które nie tylko powodują zatrucie organizmu wydychanym dwutlenkiem i tlenkiem węgla, ale w gorące dni są siedliskiem wszelkich szkodliwych dla organizmu człowieka bakterii.
Konsekwencje przymusu noszenia maseczek ujawnią się dopiero po latach. Ale ja NIE POZWOLĘ NA TO, by taki DEGENRAT jak Łukasz Szumowski niszczył zdrowie Polaków.


Jest faktem bezdyskusyjnym, że Ministerstwo Zdrowia NIE DYSPONUJE ŻADNYMI TESTAMI NA SARS CoV- 2, bo takie testy nie istnieją nigdzie na świecie!
Wraz z niniejszym oskarżeniem załączam otrzymanie z Ministerstwa Zdrowia rzekome "certyfikaty" na testy podobno stosowane w Polsce.
Większość z tych testów powstała co najmniej kilkanaście lat temu i służyły kiedyś TYLKO do badań laboratoryjnych. A tegoroczne testy mają w swoim opisie informację, że "dodatni wynik testu wcale nie oznacza, że jest się zarażonym SARS CoV-2." Z kolei "negatywny wynik testu wcale nie oznacza, że nie jest się chorym na SARS CoV-2". A więc te testy NICZEGO nie wykazują!
W Internecie można trafić na informacje, że te rzekome "testy na covid-19" wykrywały tą "chorobę" nawet u roślin, albo u zwierząt. Oczywiście bezobjawowo.
Ponieważ te testy nie dowodzą ŻADNEJ choroby - to dla przedłużenia terroru policyjnego Minister Zdrowia zaczął wmawiać Polakom "chorobę bezobjawową".

Jakim trzeba być KRETYNEM, aby uwierzyć w takie brednie.
Człowiek nie wykazujący żadnych objawów chorobowych ma być chorym tylko dlatego, że jakiś pseudotest to wykazuje?
Nie mogę wykluczyć, że Łukasz Szumowski chce w ten sposób zakryć fakt, iż dokonał wielkiego przestępstwa gospodarczego, bo za ogromne pieniądze zakupił całkowicie bezwartościowe "testy" - podobnie jak wcześniej - bezwartościowe maseczki na twarz.
Ja bym przełknął straty gospodarcze Państwa na ogromną skalę.
Ale zbrodni ludobójstwa mu nigdy nie podaruję.
Była w styczniu bieżącego roku bardzo niebezpieczna epidemia infekcji dróg oddechowych, którą przeszły setki tysięcy Polaków - w tym wiele małych dzieci.
Ale wtedy Łukasz Szumowski zajęty był lansowaniem się z Prezydentem RP i nawet nie zauważył tego faktu.

Rozzuchwalony pełną bezkarnością za wszystkie ZBRODNIE - jakich dokonał w okresie terroru pandemiowego, Łukasz Szumowski odgraża się dziś, że to dopiero początek bezprawia.
Już zapowiada "nawrót epidemii", albo też "drugą falę epidemii" - której w Polsce nie było!
Jest rzeczą oczywistą, że w dalszym ciągu będzie prowadził terror i pozbawiał praw publicznych Obywateli Polski.
Za to - czego do tej pory dokonał Łukasz Szumowski - grozi mu połowa artykułów Kodeksu Karnego.
Mam nadzieję, że poniesie za to kiedyś konsekwencje.
Ja koncentruję się na obecnej zbrodni ludobójstwa poprzez zmuszanie Polaków do samo-zatruwania wydychanym powietrzem i samo-zatruwania bakteriami rozwijającymi się na maseczkach.
Wraz z Łukaszem Szumowskim przed Sądem winien stanąć też Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, oraz Komendant Główny Policji.
A także WSZYSCY OSZUŚCI z dyplomami medycznymi, którzy KŁAMIĄ na temat jakiejś pandemii i tym samym utwierdzają Polaków w strachu przed niewidzialną chorobą.
Co to jest SARS CoV-2?
Nie mam zielonego pojęcia: co wydarzyło się w Chinach?
Ale na wieść o masowych zgonach we Włoszech - już w marcu pisałem w niezależnych mediach, że we Włoszech dokonywane są MORDY MEDYCZNE na pacjentach!
Do wniosku takiego doszedłem - gdy przeczytałem o "procedurach medycznych" stosowanych wobec chorych.
Moje słowa potwierdził później najwybitniejszy włoski wirusolog o międzynarodowej renomie profesor Giulio Tarro, który został nagrodzony w Ameryce Tytułem, "najlepszego wirusologa roku", a w 2015 roku był Kandydatem do Nagrody Nobla w dziedzinie Medycyny.
Pacjenci we Włoszech MORDOWANI byli przez podanie czystego tlenu do respiratorów.
Giulio Tarro wspólnie z Pasquale Mario Bacco i Prokuratorem Angelo Giorgianni założyli Stowarzyszenie L'Eretico, które złożyło w Wysokim Trybunału Sprawiedliwości UE akt oskarżenia przeciwko Państwu Włoskiemu o wszystkie zbrodnie dokonane w czasie rzekomej "walki z pandemią".
Pasquale Mario Bacco mówi bez ogródek:
"Zabijaliśmy, choć w dobrej wierze, pacjentów na oddziale intensywnej terapii. Nie wykonując sekcji zwłok, nie wiedzieliśmy, co wirus wywołuje w organizmie, błędnie myśleliśmy, że działa on na poziomie płuc, podczas gdy uszkodzenie było na poziomie naczyniowym, a później w narządach.
Nie stosowaliśmy środków przeciwzapalnych, hydroksychlorochiny i heparyny, o których wiemy dzisiaj, że są fundamentalne, podczas gdy „
spalaliśmy” tkanki płuc przy głębokiej wentylacji.
" We Włoszech wprowadziliśmy karę śmierci, umożliwiając zakażonym pacjentom kontakt z głównym celem wirusa, czyli osobami starszymi i pacjentami ze współistniejącymi patologiami w RSA. Skazaliśmy ich nie tylko na śmierć, ale także na straszliwą śmierć w absolutnej samotności."
O maskach na twarz wypowiada następujące słowa:
" Maski w obecnych temperaturach tworzą prawdziwe podłoże hodowlane mikroorganizmów przed nosem i ustami, wraz z rozwojem bardzo niebezpiecznej koncentracji mikroorganizmów gotowych do rozprzestrzeniania się w naszym ciele.
Ponadto noszenie masek przez wiele godzin powoduje hiperkapnię, czyli większe stężenie dwutlenku węgla i deficyt tlenu, co bardzo spowalnia reakcje; wyobraź sobie, jak niebezpieczne jest takie działanie. Hiperkapnia determinuje i nasila kwasicę komórkową, która stanowi najlepszą pożywkę do rozwoju raka."
To wypowiedź ludzi wykształconych, którzy nie proponują - jak Łukasz Szumowski w wywiadzie z 24 lutego br "doustnego stosowania maseczek".
W sprawie ewentualnych szczepień na SARS CoV-2 Pasquale Mario Bacco wypowiada następujące słowa:
" Zawsze byłem szczepiony. Uważam, że szczepionki odegrały fundamentalną rolę w rozwoju ludzkości. Ale ta szczepionka przeciwko ciągle zmieniającemu się wirusowi RNA to kolosalne oszustwo."
O przyszłej "szczepionce" na koronawirusa stwierdził, że:
"To tylko kolosalna operacja gospodarcza zaaranżowana przez lobby farmaceutyczne."
Całość tego wywiadu można przeczytać na stronie:
www.lindro.it/coronavirus-cov…

Ja pozwolę sobie tylko przypomnieć, że media donosiły o bardzo dużej liczbie zgonów wśród personelu medycznego we Włoszech.
Zapomniały tylko dodać, że te zgony były skutkiem nieprzerwanego noszenia masek na twarzy i zatrucia organizmów lekarzy, oraz pielęgniarek.
Jako dziennikarz niezależnych mediów zwróciłem się w czerwcu do Ministra zdrowia o podanie: jakie testy używane są do wykrycia SARS CoV-2? i poprosiłem o podanie certyfikatów na te testy.
Dopiero po ponownym piśmie do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego o przymuszenie do udzielenia odpowiedzi na pytanie zadane w Trybie prawa prasowego, otrzymałem listę testów i całkowicie niewiarygodnych certyfikatów na te produkty.
Wynika z nich, że te testy wskażą wynik dokładnie taki - jakiego oczekuje badający.
Są więc to testy kompletnie niewiarygodne i podawanie liczby rzekomo zarażonych w Polsce na covid-19 jest OSZUSTWEM!
Podkreślam w tym miejscu, że z powodu zamknięcia w domach i strachu przed chorobą - w pierwszych miesiącach 2020 roku zmarło w Polsce 5000 mniej osób - niż w analogicznym okresie roku ubiegłego.
Natomiast rzekomą "chorobę" zaczęto wmawiać Polakom dopiero po sprowadzeniu fikcyjnych testów na powiększenie substancji białkowej i RNA. A powiększenie RNA może wynikać z dziesiątek nie-covidovych przyczyn!
Skoro więc śmiertelność znacząco spadła - to gdzie to zagrożenie zmuszające do noszenia trujących maseczek?
Zaznaczam jednocześnie, że oskarżenie na Łukasza Szumowskiego o ludobójstwo złożyła Dr Diana Wojtkowiak, a później Dr Anna Martynowska złożyła do Prokuratury zawiadomienie o oszustwie "choroby bezobjawowej".
Bezkarność rozzuchwala i jeżeli sprawcy "covidowego" zamachu stanu nie zostaną pociągnięci do odpowiedzialności - to za chwilę odważą się na dużo więcej.

Dlatego będąc świadomy zagrożeń wynikających z ukrytego zamachu stanu - pod przykrywką fałszywej epidemii, obciążam Pana moralnym obowiązkiem obrony Narodu Polskiego.
I jest ono ważniejsze dla Przyszłych pokoleń - niż kiedyś walka z bronią w ręku - w czasie ostatniej Wojny.
Dokona Pan wyboru - po której stronie stanie.
Ale ja z góry zapowiadam, że nie przedstawiłem wszystkich argumentów, bo liczę się z koniecznością ponownego zawiadomienia o zbrodni ludobójstwa, a potem oskarżenia subsydiarnego.
=================
Załączniki:
20 kserokopii "certyfikatów" przesłanych mi w imieniu Ministra Zdrowia.
Są to certyfikaty pozbierane z różnych stron internetowych. Większości z tych preparatów nie zakupiło Ministerstwo Zdrowia.
Są więc tyle warte - ile warte były wcześniejsze "certyfikaty" Łukasza Szumowskiego na maseczki.

21 lipiec 2020
Artur Łoboda
====================
NIEMCY MAJĄ DOŚĆ! POWOŁALI KOMISJĘ ŚLEDCZĄ W SPRAWIE KORONAWIRUSA
www.youtube.com/watch
2020-07-22
Alina
predex
Czym predzej trzeba roazwiązać ten przestepczy sejm tworzący antypolskie i anty lódzkie , lodobójcze ustawki pod swoich mocoidawców satanistów z WHO czy ONZ. Trzeba szybko aresztować , caly tzw nierząd warszawski, wszytko to sa masowi przestepcy.

Tzw dobra zmiana , ale dla kogo.

Dla satanistow.

polacy budźcier sie , bo was niedlugo nie bedzie.
olek19801
Przepraszam, że wklejam tu ale to ważne:
Nie istnieją wiarygodne testy na SARS CoV-2
Ufać trzeba Bogu i zróbmy wszystko co możemy, aby wrócić do Źródła życia. Jezu! Obudź Polaków!
woj_tek shares this
1.2K