Clicks13
sl.news

Vatikan odločil o neveljavnih krstih

Kongregacija za nauk vere je 6. avgusta poudarila, da so bili podani določeni zakramenti krsta, ki so bili izvedeni s temi besedami:

"V imenu očeta in matere, starega očeta in stare matere, starih staršev, družinskih članov, prijateljev, v imenu skupnosti vas krstimo v imenu očeta in Sina in Svetega Duha ”.

Kongregacija za nauk vere je 6. avgusta sklenila, da so krsti z uporabo omenjenega obrazca neveljavni in da je treba otroke, ki so bili podvrženi takim liturgičnim zlorabam, ponovno krstiti.

Slika: © Matthew Doyle, CC BY-NC, #newsFncrxnocyu