Clicks129
PetraB

Posledních 3 a půl měsíce – a už se s některými z vás osobně setkáme! V našich útulcích. Prosíme, pomozte nám být na tu dobu dobře připraveni. Rekapitulace činnosti Mariánského společenství

Vážení přátelé,

toto je velmi důležitý blog, který se vám právě chystám sepsat.

Pán Ježíš dej, abych nezapomněla na nic, o čem vás mám informovat!

Tak tedy: Přečetla jsem celé dubnové a dosavadní květnové poselství Johna Learyho. Zde: johnleary.com Přiznám se, že jeho poselství nečtu pravidelně, na rozdíl od poselství zbytku. (A poselství Varování je samozřejmostí.)

Jak už jsem vám před nějakou dobou oznámila, to, že „to“ praskne letos na podzim, přinášejí v poselstvích všichni praví vizionáři. Na podzim (může být hned záhy po srpnu) udeří zmutovaný koronavirus, mnohem silněji, a to bude rozbuškou pro další děje. (K příchodu Antikrista a doby Velkého soužení.)

Ze sledovaných vizionářů právě John Leary má, zřejmě, v určitém smyslu, nejkonkrétnější poselství, s kterým mi, dovolte, abych vás nyní seznámila.

Není už žádné „asi, možná, třeba, uvidíme atd.“, že právě po letošním srpnu začne to, na co se už tolik let připravujeme. Je to už zkrátka neoddiskutovatelný fakt, který nejen my, ale vy všichni, zkrátka my společně, musíme vzít naprosto vážně a neztratit už ani minutu!

Vždyť, považte: Před námi je už jen 3 a půl měsíce!

Shrnu tedy. Co my, ale i stejně tak vy, musíme všichni vědět: Záhy po srpnu 2020 udeří zmutovaný koronavirus. Bude mnoho mrtvých. Šířit se bude pomocí chemtrails, vakcínami-očkováním, ale také testy na koronavirus! Ano, slyšíte dobře! Nejen vakcíny musíme odmítnout, ale i koronavirové testy! (A to už teď!) Všechno tohle v sobě bude obsahovat-obsahuje-aktivní koronavirus!

V momentě, kdy budete vy a vaše rodina v nebezpečí života, ať skrze nákazu nebo pronásledování, odvede vás váš anděl strážný do nejbližšího útulku. Jak tomu rozumím, masově se tak bude dít hlavně po Varování, které příjde v čase největšího chaosu, ale může se stát ještě i před Varováním. (To je hlavně zpráva pro nás, kteří pro vás útulky připravujeme, že útulky musí být připravené i před Varováním.) Do útulku bude vpuštěn jen Pánův člověk, žádný Jeho nepřítel se do útulku vloudit nemůže. Každý útulek bude mít svého ochranného anděla, který bude útulek chránit ochranným štítem (i neviditelnosti). (My, Mariánské společenství, víme, že každý náš útulek bude chráněn ochranným pláštěm Panny Marie.) Když budete dovedeni andělem do útulku nemocní, třeba koronavirem, budete tam uzdraveni, pohledem na světelný Kříž na nebi nad útulkem nebo zázračnou pramenitou vodou v útulku (ano, naše útulky takovou vodu mají). Pán Ježíš bude rozmnožovat jídlo, palivo a vše potřebné pro útulek. Andělé budou útulky nastavovat podle počtu příchozích a dostaví, co stavitelé nestihli dostavět. V útulcích budou obyvatelé naprosto chráněni, před útoky Božích nepřátel, nemocemi, pronásledováním, dokonce před Pánovými tresty (např. srážkou komety). To znamená: útulky budou také chráněny před přírodním živlem, zemětřesením, povodněmi, sopečnou činností a dalšími katastrofami. V útulcích budou vysluhovány mše svaté, takže budete mít každodenní svaté přijímání. Útulky, které nebudou disponovat knězem, tak v nich budou přinášet Eucharistii andělé!

Velmi důležité: každý z vás má mít zásoby potravin a všeho, co potřebujete, i doma. (Nejen v útulcích.) Může totiž nastat, že nebudete hned andělem vyzváni odebrat se na útulek. To znamená: doma máte mít zásoby vody, trvanlivých potravin, léků, bylinek, hygienických potřeb, svíček, deky, teplé oblečení, atd., zkrátka toho, co potřebujete. Pán bude v případě potřeby rozmnožovat. V momentě, kdy dostanete andělem strážným povel, že máte opustit váš domov a odebrat se do útulku, máte být schopni do 20 minut od povelu váš domov opustit! Máte mít připraveno zabalené příruční zavazadlo s věcmi, po ruce. (Tak velké, abyste jej unesli a nebránilo vám v cestě ani rychlosti. Dovedu si představit, že to může být kupř. v momentě, kdy budou Boží nepřátelé již na cestě k vám vás očkovat, testovat, k deportaci apod.) Nezapomeňte tedy: evakuace musí být do 20 minut. Váš anděl strážný vás povede bezpečně do nejbližšího útulku.

Tolik asi, co byste měli všichni vědět.

A nyní k aktuálním zprávám Mariánského společenství! Halelujah! Ve středu bratr Sebastian opustil Prahu – a odebral se na nás stěžejní útulek, postavit tam chlév, jak chtěla Panna Maria! Do Prahy se, Pán dej, de facto už nevrátí, ale takto bude pendlovat mezi našimi útulky a dostavovat a stavebně připravovat vše potřebné! I mně se, Pán dej, snad tímto více uvolní ruce, musím ještě připravit do září mnoho věcí, kupř. na všech útulcích vysázet potřebné byliny, kde ještě vysázeny nejsou! Už na podzim je budete potřebovat, jak vás Pán Ježíš skrze strážné anděly povede do toho kterého útulku. Jak tedy už víme, někteří z vás do nich příjdete nemocní, nakažení a právě také bylinky vám pomohou od nákazy. (Samozřejmě zázračná vodička na útulku.) Poslední dny jsme se sestrou Johankou balily nádobí, sklo a porcelán pro jednotlivé útulky a rozdělovaly je po nich. Říkala jsem sestře Johance, tak to už se blíží, když už tohle děláme…

No obraťme list, co konkrétního nás čeká v následujících dnech. Bratr Sebastian tedy začal na útulku práce na stavbě (velkého) chléva. Staví jej od základu. Zde jsou finanční výdaje, které nás bezprostředně čekají: dlažba 7 200 korun, za její odvoz na místo určení 4 000 korun, štěrk 6 000 korun, odvoz sutě 5 000 korun (předpokládáme 2 kontejnéry), odvoz hlíny 5 000 korun, půjčení vibrační desky se zálohou ještě nevíme za kolik, písek 2 000 korun, tekutá hydroizolace 900 korun. A další výlohy přicházejí postupně se stavbou. Kromě toho samozřejmě další linie – údržba autoflotily posledního času – nespí. Zbývá nám doplatit 11 000 korun za výfuk, za údržbu poutního auta jsme zaplatili 10 000 korun. Za internet musíme zaplatit 5 000 korun. A další výdaje na tuto mariánskou misi přicházejí postupně.

Prosíme, zvláště vzhledem již ke zcela jasné situaci a přípravám, na které nám zbývají už pouhé 3 a půl měsíce (!), zapojme všichni společně síly, v tomto finiši, ať se můžeme připravit jak nejlépe dokážeme. Již brzy se tedy s vámi v našich útulcích osobně setkáme. Do té doby musíme ještě mnohé pro vás na útulcích připravit. Pomozte nám nemít žádné prostoje, kvůli finanční tísni na tuto mariánskou misi.

Prosíme, pomozte nám s těmito finančními výdaji na tuto mariánskou misi. Čas příprav se neúprosně krátí, už posledních 3 a půl měsíce a my nemůžeme mít žádné časové prostoje. Čísla účtů pro vaši pomoc jsou:

670100-2215221088/6210 (mBank)

1690137016/3030 (AirBank)

Děkujeme vám, kteří tuto misi i nadále podporujete.

S nadějí se modlíme

Pán Ježíš žehnej vás a vaše rodiny +++

Vaše Mariánské společenství

Panno Maria, Protřednice všech milostí, Svatý Josefe, svatý Petře a Pavle, svatý Hugo, svatý Cyrile a Metoději a jejich druhové, blahoslavený Karle, svatý Mikuláši, svatý Václave, svatá Anežko, svatá Zdislavo, svatý Jene Nepomucký, svatá Ludmilo, svatý Ivane, svatá Hildegardo z Bingen, svatá Balbíno, svatý Mořici a jeho druhové, svatý Atanasie, svatý Eusebie, svatý Klemente, svatý Dominiku, svatý Ivane Rilský, svatá Felicito, svatá Maria Felixo, svatá Juliáno, svatá Filoménko, svatý Antoníne z Padovy, svatý Jeronýme, svatý Augustine a svatá Kateřino, svatý Judo Tadeáši, svatý Prokope, svatý Alexandře Jeruzalémský, svatý otče Scaletti, svatý otče Michale a všichni naši přímluvci v Nebi, orodujte za nás