Tento článok obsahuje niekoľko citátov Ježiša Krista, ktoré dokazujú, že človek musí veriť v Ježiša Krista, aby bol spasený. Ľudia, ktorí tento svet navždy opustia bez krstu alebo pravej kresťanskej viery, nemôžu byť spasení. Opak je herézou.

vatikankatolicky.com/mimo-cirkvi-niet-spasy/
Unam Sanctam SK

Ježiš Kristus proti nezavinenej nevedomosti – Katolícka Cirkev

Azda nič v Novom zákone nie je také jasné ako skutočnosť, že náš Pán Ježiš Kristus je Syn Boží a že musíte v neho veriť, aby ste mali večný život. …
Unam Sanctam SK
Tí, ktorí nikdy nepočuli Evanjelium ( zomreli), nemôžu byť podľa Ježiša Krista spasení. Neexistujú žiadne výnimky.