NEBUĎTE DUCHOVNĚ SLEPÍ!

Poselství Ježíše ze dne 18. ledna 2022.
Nástroj: Luz de Maria (Argentina).
revelacionesmarianas.com/english.htm

NEBUĎTE DUCHOVNĚ SLEPÍ!

Moji milovaní lidé:
Miluji vás, vyzývám vás, abyste zůstali v mé vůli, jednali a chovali se jako to, co jste: mé pravé děti.
Važte si každého okamžiku, který můžete prožít v bratrství, se srdcem z masa a s plným vědomím. Poslouchejte a milujte mého Otce nade všechno a nezapomínejte na mou Matku a na mého milovaného velitele nebeských milicí.
Mé andělské legie stojí nad lidstvem, aby odpověděly na volání každého, kdo o to požádá.
Prožíváte očistu a příroda je ve zmatku. Živly jsou rozrušeny tím, že přijímají různé sluneční erupce, které mění magnetismus Země, narušují komunikace a aktivují tektonické poruchy. Lidské tělo se také mění tím, že vstřebává do svého organismu to, co není normální.
Lidé žijí v době nejistoty. Blíží se čas, kdy vás zneužitá věda přivede k životu v temnotě, a proto jsem vás vyzval, abyste se připravili.
Modlete se, děti, blíží se válka a lidstvo bude trpět.

Modlete se, děti, sopky se stále aktivují a mé děti trpí.
Modlete se, děti, následujte pravé učení mé církve.

NEBOJTE SE TEMNOTY, BOJTE SE ZTRÁTY SVÉ DUŠE.
Buďte bdělé, mé děti! Měsíc se ukáže jako krvavý a bude předjímat bolest těch, kdo jsou moji.
Takzvaný ohnivý kruh v Tichém oceánu, ovlivněný Sluncem, otřásá Zemí z hlubin moře s větší silou než v minulosti.
Na Slunci uvidíte prstenec, ohnivý prstenec, který bude vidět z mnoha zemí a z jedné obzvlášť.
Znovu vás vyzývám, děti, abyste se připravily duchovně a tím, co můžete uložit do zásoby. Podívejte se na zvířata, která předvídají počasí a ukládají si potravu na dobu, kdy nemohou jít ven hledat to, co potřebují k přežití.
Moji lidé musí být obezřetní, když je můj Dům varuje. Ti, kdo nemohou skladovat potraviny, budou zaopatřeni Mnou. Nebojte se, nebojte se, nebuďte plní obav.
ČAS NADEŠEL!

VĚNUJTE POZORNOST ZNAMENÍM A SIGNÁLŮM…

NEBUĎTE DUCHOVNĚ SLEPÍ!
Zrychlete tempo, neboť elita povstává ve spěchu, aby se zmocnila větší moci.
Mějte na paměti, že "JÁ JSEM, KTERÝ JSEM" [Ex 3,14].
Střežím vás, miluji vás a varuji vás už předem, abyste nebyli zaskočeni.
Přijďte ke Mně, přijímejte Mě v eucharistii, ale než ke Mně přijdete, usmiřte se se svým bližním. Nesuďte [Mt 7, 1], to je moje věc.
Přicházejte ke Mně s čistým srdcem, ve vnitřním tichu, abyste nebyli jako farizeové.
ZACHOVEJTE SI VNITŘNÍ KLID: JDĚTE DO SVÉ VNITŘNÍ KOMNATY A SETKEJTE SE SE MNOU, ČEKÁM NA VÁS.
Buďte bratrští, nepoužívejte mé chrámy k ničení svých bratrů. Odpouštějte si a milujte se navzájem jako moji lidé.
Žehnám vám svým Nejsvětějším Srdcem.
Žehnám vám svou Láskou.
Váš Ježíš

poselstvi-zbytku.org/html1/1865.html
Varovanie
Modlete se, děti, blíží se válka a lidstvo bude trpět.

Buďte bdělé, mé děti! Měsíc se ukáže jako krvavý a bude předjímat bolest těch, kdo jsou moji.
Martina Bohumila Lutherová
23 Ježíš mu odpověděl: "Kdo mě miluje, bude zachovávat mé slovo, a můj Otec ho bude milovat; přijdeme k němu a učiníme si u něho příbytek.

Miluj a nestraš !
Varovanie
Ako vidíš Martina, to posolstvo je z 23. januára 2021. A Pán Ježiš predsa nepotrebuje strašiť svoje deti, ale musí ich Varovať pred nebezpečenstvami a úskaliami, ktoré ich čakajú.