Clicks by countries

 1. 6

  Lebanon
 2. 3

  Egypt
 3. 2

  Morocco
 4. 1

  Bahrain
 5. 1

  United States
 6. 1

  Italy
 7. 1

  Sweden
 8. 1

  Algeria
 9. 1

  Austria