Kardinal: Nadbiskup Lefebvre bit će proglašen doktorom Crkve

Anonimni kardinal njemačkom novinaru Arminu Schwibachu rekao je (Twitter, 22. kolovoza) da će "nadbiskup Lefebvre jednog dana biti proglašen doktorom Crkve". Kardinal je dodao da se "drugi" moraju …
Viribus
Ne doktorom, nego naučiteljem...