Clicks49
vi.news

Francis lặp lại màn hôn nhẫn với Hồng y Pell (Video)

Francis rút tay khỏi Hồng y George Pell, người đã cố gắng hôn chiếc nhẫn của ông, video về cuộc họp ngày 12 tháng 10 của họ cho thấy (bên dưới).

Francis nói trong khi bắt tay Pell, "Rất vui được gặp lại bạn." Khi cả hai đã yên vị, ông nói thêm: "Cảm ơn vì lời khai của bạn."

Vào tháng 3 năm 2019, Francis đã tạo ra thất bại hôn nhẫn ở Loreto khi ông chỉ cho phép các linh mục và nữ tu hôn chiếc nhẫn của mình trong khi ông rút tay lại. từ những người cư sĩ giản dị.

Sau đó, Francis sử dụng bào chữa rằng ông ấy không thích hôn nhẫn vì "lý do vệ sinh" khi dòng người chào đón anh ấy là "quá dài." Ai không thích hôn nhẫn thì nên kiềm chế nhận lời làm giám mục.

#newsFgfitxbgtl