Libor Halik
71.8K
12:12
Ukrajincům došlo, že vláda chce jen válčit, prosí Pána Ježíše o smilování. 1,5 milionu pravoslavných poutníků táhne na Kyjev s kříži a ikonami - požadují mír! Do Kyjeva dorazí dorazí 27. 7. 2016…More
Ukrajincům došlo, že vláda chce jen válčit, prosí Pána Ježíše o smilování.
1,5 milionu pravoslavných poutníků táhne na Kyjev s kříži a ikonami - požadují mír! Do Kyjeva dorazí dorazí 27. 7. 2016. Prezident a vláda se jich děsí, ale nemůžou je postřílet, protože majdan sami v r.2013 zorganizovali pod maskou podpory křesťanství.
pařez
Jan 15.kap.
20 Vzpomeňte si na slovo, které jsem vám řekl: Sluha není nad svého pána. Jestliže pronásledovali mne, i vás budou pronásledovat – jestliže mé slovo zachovali, i vaše zachovají.
21 Ale to vše vám učiní pro mé jméno, poněvadž neznají toho, který mě poslal.
.

Lukáš 15. kap.
7 Pravím vám, že právě tak bude v nebi větší radost nad jedním hříšníkem, který činí pokání, než …More
Jan 15.kap.

20 Vzpomeňte si na slovo, které jsem vám řekl: Sluha není nad svého pána. Jestliže pronásledovali mne, i vás budou pronásledovat – jestliže mé slovo zachovali, i vaše zachovají.

21 Ale to vše vám učiní pro mé jméno, poněvadž neznají toho, který mě poslal.
.


Lukáš 15. kap.

7 Pravím vám, že právě tak bude v nebi větší radost nad jedním hříšníkem, který činí pokání, než nad devadesáti devíti spravedlivými, kteří pokání nepotřebují.
.

Lukáš 6. kap.

28 Žehnejte těm, kteří vás proklínají, modlete se za ty, kteří vám ubližují.

Srdce těch, kteří jsou dětmi Otce, se radují, když se jejich bližní raduje z Boží blízkosti a přízně. Ale ti, kdo jsou poddáni zlému, vylhaně svědčí proti Kristu i jeho služebníkům.
Je to Písmo, které svědčí jak na tom kdo je.
Carlus
vielen Dank
ľubica and one more user link to this post
Samson1
ľubica
Libor Halik
21.7.2016 Byl zavražděn slavný ruský novinář Pavel Šeremet. Zemřel při výbuchu auta paní Aleny Prituloj, které nečekaně řídil. Ona, která má na starosti propagaci křížových pochodů za mír na Ukrajině, ve svém autě neseděla, a proto přežila. katyusha.org/view
Stylita
Gospodi pomiluj 😇