Gloria.tv Needs Your Help - An Urgent Appeal
TerezaK
5649
TerezaK
červený měsíc nemusí být signálem pro Vytržení, ale pro skutečnost, že se začne odhalovat Zlo, které nám lidem celou dobu vládlo, abychom se jej mohli snáze vzdát jako příprava na Vytržení.
TerezaK
Tedy zatímco někteří lidé truchlí nad smrtí "královny", jiní se mohou dozvídat o pravdě satanských rituálech. To je ta věrnost, v maličkostech, i v těžkostech,, nyní budou vidět podvod a budou od něj uchráněni?
TerezaK
A to přímo podle slov: ZJ3,10 Protože jsi zachoval mé slovo a vytrval, zachovám tě i já v hodině zkoušky, která přijde na celý svět a prověří obyvatele země.
One more comment from TerezaK
TerezaK
POčítáme, počítáme, ale Pán počítá stejně po svém. Podle dětí z Garabandalu, má být Varování po "Velké synodě". Velká synoda má končit v roce 2023. POdle některých má být Vytržení vyvolených přiVarování. (Varování vypadá jako by bylo na: zatmění měsíce?):Laudetur Iesus Christus - gloria.tv Přehled zatmění je zde, pokud si jej Pán Bůh neudělá podle svých pravidel: Zatmění Slunce …More
POčítáme, počítáme, ale Pán počítá stejně po svém. Podle dětí z Garabandalu, má být Varování po "Velké synodě". Velká synoda má končit v roce 2023. POdle některých má být Vytržení vyvolených přiVarování. (Varování vypadá jako by bylo na: zatmění měsíce?):Laudetur Iesus Christus - gloria.tv Přehled zatmění je zde, pokud si jej Pán Bůh neudělá podle svých pravidel: Zatmění Slunce a Měsíce, tranzity planet přes Slunce | Na obloze | Astronomický informační server astro.cz POdle toho mě připadá, že červený měsíc nemusí být signálem pro Vytržení, ale pro skutečnost, že se (tento rok?) začne odhalovat Zlo, které nám lidem celou dobu vládlo.