Clicks32
vi.news

Dublin: Bánh Thánh thì Không - Bánh Donuts thì Có

Tổng giám mục Dublin, Dermot Farrell, đã ra lệnh cho các linh mục và giáo xứ trong một tuyên bố ngày 5 tháng 3 “không khuất phục trước các yêu cầu rước lễ trước hoặc sau thánh lễ, trong hoặc ngoài nhà thờ”.

Phép rửa tội chỉ có thể được cử hành khi có nguy cơ chết. Không có một trường hợp Covid-19 nào ở Ireland có liên quan đến nhà thờ, CatholicArena.com viết.

Các phòng khám phá thai vẫn mở cửa, các cửa hàng bánh Donut chật ních những khách hàng háu ăn, và việc các nhà thờ Hồi giáo tiếp hàng trăm người vào thứ Sáu hàng tuần để cầu nguyện dường như bị bỏ qua.

Hình ảnh: © Mazur, CC BY-NC-ND, #newsWjshauhphg