JEZUS: Ważne jest, żebyście rozpowszechniali Moje święte Słowo i Moje modlitwy nawet wśród tych, …

JESUS: It is important that you spread My Holy Word and My prayers even among those who do not want to listen to Me KSIĘGA PRAWDY wtorek, 5 czerwc…