pl.news
24.1K

Założyciel wspólnoty religijnej suspendowany

Dykasteria ds. Kościołów Wschodnich dokonała laicyzacji założyciela Misji de Vie, Ojca Wissama Maaloufa, który przyjął święcenia w 2013, wyrzucając …
sługa Boży
Nie byłbym taki pochopny w osądach. Któż czytający takie artykuły prowadzi w konkretnej sprawie rzetelne śledztwo ? Czyż na całym świecie nie prowadzi się otwartej wojny ze wszystkimi pokłon oddającymi Bogu ?
Maronici pozostają w jedności z Kościołem Katolickim - mają piękną liturgię w języku aramejskim i łacińskim - trzymają się swej Tradycji w warunkach wojennych.
Więc czy to takie oczywiste …More
Nie byłbym taki pochopny w osądach. Któż czytający takie artykuły prowadzi w konkretnej sprawie rzetelne śledztwo ? Czyż na całym świecie nie prowadzi się otwartej wojny ze wszystkimi pokłon oddającymi Bogu ?
Maronici pozostają w jedności z Kościołem Katolickim - mają piękną liturgię w języku aramejskim i łacińskim - trzymają się swej Tradycji w warunkach wojennych.
Więc czy to takie oczywiste, że przepłacone media w rękach żydostwa po prostu nie kłamią
by niszczyć to co od Boga ? Czy nie graniczą z państwem diabła ?
Bądźcie ostrożni w ocenach i nie wydawajcie sądów, bo jeśli kto pochopnie osądza niewinnego
- gromadzi sobie nad głową rozżarzone węgle.
I na koniec... - bo takie chodzą plotki...

Biada rozsiewającym je - bo nie ustrzegą się od winy
i sprawiedliwego karania.
Jan Kanty Lipski