Clicks501
hr.news

Homoseksualnost ne postoji u ljudskoj prirodi - kardinal Müller

Homoseksualnost "ne postoji u stvaranju", a homoseksualci kao kategorija su "izum", objasnio je kardinal Gerhard Müller za LaNuovaBQ.it (3. veljače).

Za Müllera pojam homoseksualnosti "nema temelj u ljudskoj prirodi" jer homoseksualne tendencije "nisu ontološki nego psihološki problem".

Müller naglašava da "nema načina na koji se mogu legitimizirati homoseksualne radnje ili čak neuređeni seksualni činovi".

Homoseksualni životni stil podrazumijeva ekstremni zdravstveni rizik odgovoran za smanjenje očekivanog životnog vijeka do 20 godina, dok pušači cigareta gube u prosjeku oko 13,5 godina.

Slika: Gerhard Ludwig Müller, © Mazur/catholicnews.org.uk, CC BY-SA, #newsVetvppnhsb