lt.news
17

Įstatymo dėl šventvagystės auka bus nubaustas mirties bausme

Zafaras Bhatti (57), Pakistano protestantas, nuo 2012 m. liepos kalinamas už „šventvagystę“ Ravalpindyje, Pakistane. Sausio 3 d. jo nuosprendis buvo pakeistas nuo kalėjimo iki gyvos galvos į mirties bausmę.

„Jėzaus pasaulio misijos“ vadovas Bhatti buvo apkaltintas „šventvagiškų žinučių“ siuntimu musulmonų pamokslininkui iš mobiliojo telefono, kuris jam buvo perduotas tik po to, kai buvo išsiųstos žinutės ir kurio SIM kortelė buvo ne jo vardu. Kaip rašo BritishAsianChristans.org, Bhatti yra neraštingas ir todėl negali rašyti žinučių.

Jo žmona Bibi, 72 m., sakė, kad Bhatti buvo kelis kartus bandoma priversti atsimetimą nuo islamo, kad būtų paleistas tuo pagrindu, „tačiau jis tvirtas savo tikėjimu“.

Gruodį Bhatti advokatas vis dar tikėjosi, kad jis bus paleistas už užstatą dėl sunkaus diabeto ir neseniai patirto širdies smūgio. Panašūs prašymai paleisti už užstatą buvo patenkinti žudikams ir prievartautojams. Bhatti regėjimas prastėja dėl blankios šviesos kameroje.

Vakarų režimai žino panašius šventvagystės įstatymus, kurie apsaugo jų rasizmą ir homoseksualią pilietinę religiją nuo kritikos. Atitinkamai, jie nieko nedaro, kad išlaisvintų Bhatti.

#newsLjfyipikdr