PlusMinus
Najświętsze Serce Jezusa zmiłuj się nad nami.
Niepokalane Serce Maryi bądź naszym ratunkiem.