ekans
2644
Martin - Patrón Svätý Malachiáš
Je to falošný človek,ktorý uctieva svetonázor new age.
ekans