Clicks262
Edward7
11

Szczepionka z zabitego płodu-dziecka, świadomość sprzeciwu

Autor - Amedeo Rossetti.

Wiele szczepionek zawiera ludzkie komórki pochodzące z dobrowolnych aborcji płodów(dzieci) ; zostało to dobrze wyjaśnione przez wielu naukowców i lekarzy, a także zostało to potwierdzone przez oficjalne organy Kościoła katolickiego.

Papieska Akademia Życia w 2005 roku opublikowała Refleksje moralne na temat szczepionek, przygotowanych z komórek pochodzących z aborcji ludzkich płodów”, w których czytamy z wyraźnym potępieniem tych" produktów" i z wezwaniem do wyrażenia sprzeciwu sumienia wobec tych praktyk , te same stanowisko, znajdujemy również w Encyklice. Evangelium vitae , nr. 74 Jana Pawła II.

Nowy dokument ( patrz tutaj), zdecydowanie odróżniający się od poprzedniego, został sporządzony przez Papieską Akademię Życia w lipcu 2017 r., W którym zło spowodowane działaniem aborcji zostaje "osłodzone" przeciwnie do tego, co było wcześniej; dokument ten nie potępia używania ludzkich "fragmentów" komórkowych pochodzących z tkanek dzieci po aborcji, ponieważ wyjaśniono, że zło w sensie moralnym polega na czynach, a więc w aborcji, ale nie w rzeczach lub w materii lub w użyciu "fragmentów"; w praktyce znika poczucie współdziałania ze złem i, jak wyjaśniono na konferencji zorganizowanej w zeszłym roku w Rzymie przez „Renovatio 21”, dr Martinę Collotta, chirurg i bioetyk, „sprawa jest de facto neutralna, staje się obiektem komercyjnym ”. Dokument z 2017 r. Również uznaje za obowiązek, każdego chrześcijanina do szczepienia się dla wspólnego dobra, bez udziału w złu.

W istocie brakuje szacunku dla życia od jego poczęcia do naturalnej śmierci, która jest jedną z niepodlegających negocjacjom zasad, o których mówi (prawdziwy) Papież Benedykt XVI, a Evangelium vitae zostaje „uchylona”. (zupełnie zaprzeczenie nauczaniom poprzednich papieży i Kościoła dopow.)

„Prawdą jest, że z punktu widzenia badań naukowych komórki są potrzebne do uzyskania szczepionek przeciwko wirusom - wyjaśnia dr Collotta - ponieważ wirusy nie mogą rosnąć samodzielnie, jeśli nie mają komórek, w których mogą się replikować; nie jest prawdą, że te komórki muszą być ludzkie, a tym bardziej muszą pochodzić z płodów (wszystkie szczepionki DNA są z płodów-dzieci , ponieważ tylko "fragmenty" z od ludzi mogą i modyfikować DNA ludzi. dopow .)

Jest to wygodne, ponieważ komórka z aborowanego płodu jest komórką ekstremalnie młodą, to znaczy komórką, która w laboratorium ma bardzo dużą wydajność dla badacza, ale jest to kwestia czysto ekonomiczna ” (nie tylko... dopow.). Aby można było je wykorzystać, komórki te muszą pochodzić z płodów dzieci, których aborcja jest koniecznie (teoretycznie) dobrowolna, ponieważ są to dzieci zdrowe, podczas gdy płód poroniony samoistnie, składa się z komórek niosących nieprawidłowości genetyczne.

Dr Theresa Deisher z Instytutu Farmaceutycznego Sund Choice dobrze wyjaśnia, jak niebezpieczne jest wstrzykiwanie, zwłaszcza dzieciom poniżej trzeciego roku życia, szczepionek zawierających ludzkie DNA, zdolnych do wywołania ataku przeciwciał na organizm; równie dobrze wyjaśnia, że do wyhodowania wirusów na szczepionki niekoniecznie trzeba używać komórek ludzkich, ale można też użyć komórek zwierzęcych, których DNA nigdy nie będzie pasować do ludzkiego genomu, ponieważ jest innego gatunku. (ze zwierząt DNA, nie zmieni DNA ludzi - zabezpieczenie gatunkowe - szczepionki mają zmieniać DNA i programować choroby np autoimmunologiczne i bezpłodność dlatego są szczepionki z dzieci dopow.)

Wątpliwości co do bezpieczeństwa szczepionek wyrażono także w Raporcie końcowym Sejmowej Komisji Śledczej, dokument XXII bis nr. 23 z dnia 7 lutego 2018 r. ( Patrz tutaj ), w którym zbadano również wpływ szczepionek na wojsko: „Komisja musiała stwierdzić, że nie jest możliwe wyciągnięcie precyzyjnych wniosków, ponieważ ... brakowało danych dotyczących wielokrotnych szczepień dla każdego żołnierza i względny wpływ na DNA każdego chorego żołnierza ».

Można powiedzieć, że stanowisko wyrażone przez Papieską Akademię ds. Życia w 2017 r. Wywołało trochę zamieszania; niebezpieczeństwo moralnego i etycznego dryfu z powodu tego zamieszania znajdujemy bezpośrednio w słowach dr. Stanley Plotkin, lekarz specjalizujący się w tworzeniu szczepionek, współtwórca szczepionki przeciwko różyczce i wiodący konsultant w "Big Pharma"; w dniu 11 stycznia 2018 r. został wezwany do złożenia zeznań w sądzie w procesie wytoczonym przez matkę dziecka; pod przysięgą musiał odpowiedzieć na kilka pytań, przyznając, że tylko w jednym badaniu wykorzystał 76 płodów pochodzących z aborcji dzieci w wieku ciążowym powyżej trzech miesięcy, nie pamiętając dokładnie, ile innych płodów wykorzystywał w swojej karierze; w pewnym momencie prawnik pyta go ( patrz tutaj ): „Czy wiesz, że jednym z zarzutów powoda, przeciwko szczepieniom jest włączenie tkanki pochodzącej od płodów po aborcji, do opracowania szczepionek oraz fakt, że jest to jeden ze składników?”. Odpowiedź Plotkina jest symboliczna: „Jestem tego świadomy, Kościół katolicki opublikował odpowiedź na ten dylemat i stwierdził, że osoby, które potrzebują szczepionki, mogą ją otrzymać. Przypuszczam, że oskarżenie, że pójdę do piekła, z powodu wykorzystywania płodów po aborcji, te oskarżenie, chętnie przyjmuję ”.

Autorytatywne głosy Kościoła wyraziły sprzeczne poglądy na temat stosowania szczepionek zawierających ludzkie komórki z abortowanych dzieci.
30 lipca Konferencja Episkopatu Wielkiej Brytanii opublikowała List ( patrz tutaj), w którym jest powiedziane, że „wszystkie zalecone klinicznie szczepienia można stosować z czystym sumieniem”, stwierdzając, że „Kościół katolicki zdecydowanie popiera szczepienia i uważa, że Katolicy mają obowiązek szczepienia się prima facie , nie tylko ze względów zdrowotnych, ale także z solidarności z innymi, zwłaszcza najsłabszymi ”.

W odpowiedzi na to stanowisko biskup Teksasu Joseph Strickland ( zob. Tutaj ) powtórzył swoje stanowisko 1 sierpnia ubiegłego roku: „Ponawiam moją prośbę o odrzucenie jakiejkolwiek szczepionki opracowanej z wykorzystaniem abortowanych dzieci. Chociaż powstało dziesiątki lat temu, nadal oznacza, że życie dziecka dobiegło końca, zanim się urodził, a zatem jego ciało zostało użyte jako części zamienne. Nigdy nie zakończymy aborcji, jeśli nie powstrzymamy tego zła! ».

W ubiegłym roku autorytatywny przedstawiciel Kościoła katolickiego kard. Raymond Leo Burke wziął udział w ważnej konferencji zorganizowanej w Rzymie przez „Renovatio 21” pt. „Wiara, nauka i sumienie - wykorzystanie płodów po aborcji w produktach farmaceutyki ”; 20 maja kardynał stanowczo wypowiedział się przeciwko obowiązkowym przymusowym szczepieniom, które mogłyby mieć miejsce po opracowaniu szczepionki na koronawirusa; podczas przemówienia na forum poświęconym życiu w Rzymie, które odbyło się w tym roku w formie wirtualnej, stwierdził, że „musi być jasne, że takich samych szczepień, nie można narzucić obywatelom w sposób totalitarny”.
Wydaje się, że w Kościele istnieją dwie różne wizje, ale można przypuszczać, że nie wszyscy, którzy je wyrażają, być może naprawdę pogłębili źródło problemu, ponieważ w przeciwnym razie nie zaakceptowaliby etycznie i moralnie praktyki uciekania się do dobrowolnych aborcji, w celu uzyskania materiału - do laboratorium .

Moralnym obowiązkiem całego Kościoła, a każdy z nas jest jego członkiem, jest żądanie i domaganie się na wszystkich poziomach etycznej alternatywnej oferty szczepionek. (wszystkie szczepionki zawierają płody - dzieci , jeśli nie w głównym składniku , to w dodatkach - których jest bardzo dużo , czyli każda szczepionka , współczesna , zawierająca dużo składników jest nie do przyjęcia dla Chrześcijanina i Katolika dopow.)

Autor - Amedeo Rossetti www.vanthuanobservatory.org
przez - chiesaepostconcilio.blogspot.com

W swoim środowym przemówieniu po południu argentyński "papież" wypowiedział się w kontekście sprzeciwu, wobec bogatych krajów i ludzi którzy mają otrzymać szczepionkę COVID.

„Byłoby smutne, gdybyśmy dali pierwszeństwo szczepionce COVID-19 najbogatszym ludziom” - oświadczył ... „Byłoby smutne, gdyby ta szczepionka stała się własnością tego czy innego narodu i nie była uniwersalna i dla wszystkich” - kontynuował.

Argentyński "Papież" poparł światowe elity, takie jak Bill Gates, jeśli chodzi o szczepienie przeciwko koronawirusowi, mówiąc, że powinno ono być „uniwersalne i dla wszystkich”...nieważne, że te szczepionki będą zawierały poronione części dziecka... nieważne, że te szczepionki są bronią, z wyboru dla Nowego Porządku Świata , i nieważne, że wraz z tymi globalnymi szczepionkami przeciwko COVID pojawia się globalna identyfikacja cyfrowa.... Cóż, to wy będziecie tymi, którzy przyjmą szczepionkę i otrzymają wszczepialne paszporty odporności z ID2020 . Myślę, że wszystkie te spotkania na wysokim szczeblu z Microsoftem w Watykanie zaowocowały partnerstwami na różnych poziomach, co? Tak mi się wydaje.

Na początku tego roku kanadyjski organ nadzorujący szczepienia ostrzegł LifeSiteNews o niebezpieczeństwach szczepionek, które są opracowywane zbyt szybko. Ted Kuntz, prezes Vaccine Choice Canada (VCC), stowarzyszenia założonego przez rodziny, które ucierpiały z powodu reakcji po szczepieniach lub urazów, ostrzegł w maju, że Kanadyjczycy powinni być zaniepokojeni bezpieczeństwem szczepionki przeciwko koronawirusowi...

Niektórzy przywódcy kościelni, tacy jak arcybiskup Carlo Maria Viganò i biskup USA Joseph Strickland , wzywali katolików do odrzucenia szczepionek przeciwko COVID opracowanych przy użyciu linii komórkowych pochodzących z dzieci z aborcji.

"Papież" rozpoczął swoje środowe przemówienie od stwierdzenia, że pandemia koronawirusa ujawniła trudną sytuację ubogich „i wielką nierówność panującą na świecie”. Chociaż koronawirus nie czyni wyjątków między ludźmi, powiedział, to jednak znalazł „na swojej niszczycielskiej ścieżce” wielkie nierówności i dyskryminacje, a nawet je zwiększył. Powiedział, że musi być dwojakie reagowanie na tę sytuację: zarówno lekarstwo na „małego wirusa” COVID-19, jak i lekarstwo na „wielkiego wirusa”, „niesprawiedliwości społecznej, nierówności, marginalizacji i braku ochrony najsłabszych ”.

Zauważył, że wszyscy martwią się społecznymi konsekwencjami "pandemii" i że wielu chce powrócić do „normalności i ponownie podjąć działalność gospodarczą”. Jednak "papież" ostrzegł, że ta „normalność” może przyczynić się do niesprawiedliwości społecznej i zniszczenia środowiska. (czyli lepiej do niej nie wrócić ,czyli jest po stronie masonów którzy chcą zabijac, przez blokady ... dopow.)

„Pandemia to kryzys, a my nie wychodzimy z kryzysu bez zmian”
powiedział.
„Albo wyjdziemy lepiej, albo gorzej”. oświadczył także , że powinniśmy wyjść lepiej, poprawiając sprawiedliwość społeczną i stan środowiska. (czyli nowa religia ekologiczna, jak zawsze ... dopow.)

„Dziś mamy okazję zbudować coś innego”
- powiedział. Dyrektor Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) publicznie powtórzył nadzieję "papieża", że biedni na świecie są szczepieni przeciwko wirusowi.
źródło -CC- humansarefree.com
Jadwiga Bob
komórki są pobierane "na żywca" bo tylko na żywych namnażają się wirusy... mówił o tym dokładnie Jerzy Zięba w jednym z ok.40 odcinków o szczepieniach