Clicks38
vi.news

Hiệu ứng Francis: Khoa Công giáo trình bày tội gian dâm đồng tính như là "Tình yêu"

Cha Ernesto Fumagalli hiện đang giảng dạy một khóa học về "Tình yêu đồng tính và Đức tin Kitô giáo" tại Khoa Thần học Bắc Ý ở Milan.

Trong bài thuyết trình của khóa học, Fumagalli thừa nhận rằng ông có ý định thúc đẩy hành vi gian dâm đồng tính. Ông gọi đây là một "cách giải thích nhân học đổi mới."

Một phần của khóa học là để chứng minh rằng Kinh Thánh và "giáo huấn truyền thống" của Tông Huấn "không nắm bắt đầy đủ kinh nghiệm đồng tính hiện tại của những tín hữu."

Do đó, Fumagalli phát minh ra "tiêu chí [vô] đạo đức" mà phải hướng dẫn "cuộc sống tình yêu" của người đồng tính của họ "để nó có thể tương đồng với điều răn mới về tình yêu của Chúa Kitô."

Kể từ cuộc bầu cử của Francis, các giám mục người Ý đã rơi vào cái bẫy đồng tính. Kinh nghiệm cho thấy rằng mọi nhóm tôn giáo dấn thân vào con đường đồng tính đều hững chịu sự tan rã.

#newsIkoqgcbqqw