Clicks407

Marie-Julie Jahenny – Spravodlivých Pán zachráni, kým druhí budú v nárekoch

Z denníčka Marie-Julie, 9. Januára 1878

Pán Ježiš

„Celé Francúzsko bude trpieť okrem Bretónska a Vendée, kde bola zem pokropená krvou martýrov! To nie je všetko!… Moje Meno tu bude sotva existovať. V cudzine bude vzývané, ale tu (vo Francúzsku) bude mŕtve…

Vinné Francúzsko, ty nesieš to nádherné meno Francúzska. Po tvojej smrti pretrvá. To ty si dalo Moje chrámy a Moje oltáre svätokrádežným rukám. Zmáčalo si svoje ruky v krvi obetí Mojich oltárov. Veríš, že tvoji priatelia ťa zachránia? Skracuješ čas (príchodu) Mojej Spravodlivosti. Myslíš si, že sa zachrániš pred tak strašným osudom?

Moje deti, ku vám sa obraciam. Žiaden človek nemôže zachrániť toto úbohé Francúzsko ponorené v zločine. Bezo Mňa nebude mať žiadnej nádeje. Pre spravodlivých učiním zázrak, ale bude to len kráľovská časť, ktorá bude zachránená . Tí druhí budú dlhé dni v nárekoch. (tzn. republikánske, komunistické a anarchistické časti Francúzska budú úplne zničené a prežijú len stúpenci Bohom-pripravovanej katolíckej monarchie)

Svojou smrťou som zem zaplnil; Ja ju zbavím ľudí Svojou Spravodlivosťou. Po Mojej Spravodlivosti ju opäť naplním novými (svätými) ľuďmi.“

Marie-Julie Jahenny – Škandály sa budú diať priamo pred vašimi očami

Z denníčka Marie-Julie, 29. septembra 1879

Sv. Michal Archanjel

„Škandály sa budú diať priamo pred vašimi očami. Jednoducho sa modlite a vzývajte Nebeské milosrdenstvo. Mali by ste očakávať, že to všetko uvidíte. Srdce Cirkvi je viac ako krvácajúca rana. Nevyžaduje obrátenie úbohých hriešnikov. Dnes, zločin bol prinesený (až) pred oltár… Pán je urážaný tými, ktorí by mu mali slúžiť.“
Public domain
Peter(skala)
Svojou smrťou som zem zaplnil; Ja ju zbavím ľudí Svojou Spravodlivosťou. Po Mojej Spravodlivosti ju opäť naplním novými (svätými) ľuďmi.“
😍

len vytrvať, ten čas je blízko