Tento článok odhaľuje zlú vôľu a odpadnutie od viery v "katolíckom" "Centre sv. Benedikta". Tento článok preukazuje, ako ľudia, ktorí odmietajú držať sa pravej katolíckej viery bez kompromisu – držať sa katolíckych dogiem a kvôli vernosti učeniu Krista a Katolíckej Cirkvi odsudzovať ako heretikov tých, čo tieto dogmy odmietajú – nielenže sú farizejmi a heretikmi, ale častokrát potom upadnú do …More
Tento článok odhaľuje zlú vôľu a odpadnutie od viery v "katolíckom" "Centre sv. Benedikta". Tento článok preukazuje, ako ľudia, ktorí odmietajú držať sa pravej katolíckej viery bez kompromisu – držať sa katolíckych dogiem a kvôli vernosti učeniu Krista a Katolíckej Cirkvi odsudzovať ako heretikov tých, čo tieto dogmy odmietajú – nielenže sú farizejmi a heretikmi, ale častokrát potom upadnú do ešte odpadlíckejších skutkov a začnú akceptovať falošný ekumenizmus, ktorý predtým (možno) odmietali. V skutočnosti všetci, čo odmietajú odsúdiť heretikov, či už viac heretických (napríklad takých, akým je František) alebo menej heretických (FSSPX, christianitas), vlastne falošný ekumenizmus akceptujú, i keď nie v takom rozmere, aký propaguje František. To preto, lebo takýto ľudia považujú za katolíkov ľudí, ktorí v dogmatických otázkach vyznávajú rôzne postoje. V Cirkvi je iba jedna viera a jedno správne stanovisko k akúkoľvek dogmatickej otázke. Tí, čo sa tvrdošijne držia heretického postoja, sú heretikmi a nie katolíkmi. V článku je tiež názorne ukázané, že človek, ktorý odmietne sedevakantický postoj (v dôsledku zlej vôle a kacírstva), ho niekedy nezaujme, aj keď sa udejú ďalšie veci, ktoré dodatočne dokazujú správnosť sedevakantistického postoja. V skutočnosti je veľmi mnoho ľudí, ktorí sa dozvedeli o nevyvrátiteľných argumentoch o sedevakantistickom postoji už pred rokmi, ale odmietli ho zaujať, pretože nie neboli a nie sú verní katolíckemu učeniu. A nezaujali ho ani po tom, čo sa udiali ďalšie skutočnosti, čo tento postoj potvrdzujú – napr. „kanonizácie“ Jána Pavla II., Pavla VI., Jána XXIII., ďalšie herézy od Františka, Amoris laetitia, atď. Títo ľudia sa v dôsledku odmietnutia pravdy ohľadom toho, čo sa stalo, utápajú sa v kacírstve ešte hlbšie a hlbšie. Takíto ľudia vôbec neveria v dogmy o pápežstve, neveria v pápežskú neomylnosť, jednotu KC, a pod.

Falošníci z Centra sv. Benedikta nazývajú Jána Pavla II. „svätým“!

Je zaujímavým pouvažovať nad odpadlíctvom falošníkov z Centra sv. Benedikta v New Hampshire, ktorí zostali ničomnými odporcami sedesvakantistického …