Clicks1.7K
Coburg
2

Posolstvo Kráľovnej pomoci, 15. januára 2021: Modlitbou lásky

„Moje milované deti! Mojim materinským želaním je, aby ste pokornou modlitbou a v úprimnom pokání klopali na Srdce nášho milovaného Boha, môjho Syna, aby sa nad vami zmiloval a mohli ste opäť pristupovať ku sviatostiam, vzácnym pokladom viery. Nie hnevom a nenávisťou napĺňajte svoje srdcia, lež prosebnou modlitbou lásky. Ponáram vás do lásky Ježišovho a môjho Srdca.“
Prostredníctvom Martina Gavendu, Dechtice, 15. januára 2021
avemaria.sk/dechtice/
Martina Bohumila Luterova
KŘESŤANÉ PROZŘETE A ZAČNĚTE SE KONEČNĚ NA KOLENOU MODLIT, NEMARNITE ČAS,JEN HŘEŠÍTE
Prezident trump předesílá dlouhou dobu. Lidé si nic zatím neuvědomují. Většina. Vše co bylo připraveno na bytosti na planetě zemi, došlo tak daleko, že se nacházíme dva kroky od pekla. Two Steps From Hell
Peter(skala)
...môjho Syna, aby sa nad vami zmiloval a mohli ste opäť pristupovať ku sviatostiam, vzácnym pokladom viery.
🤔

- to znie ako ked su ludia potrestaní, že niečo nemôžu a aby mohli, tak maju preto niečo urobiť.

Mne je jasné, že veriaci su potrestaní, ked nemôžu prijmať Sviatosti, darmo niekto hovorí, že to je len nasledok pandemie. V skutočnosti je to trest za to, že znesväcuju Svuiatosti, tak o …More
...môjho Syna, aby sa nad vami zmiloval a mohli ste opäť pristupovať ku sviatostiam, vzácnym pokladom viery.
🤔

- to znie ako ked su ludia potrestaní, že niečo nemôžu a aby mohli, tak maju preto niečo urobiť.

Mne je jasné, že veriaci su potrestaní, ked nemôžu prijmať Sviatosti, darmo niekto hovorí, že to je len nasledok pandemie. V skutočnosti je to trest za to, že znesväcuju Svuiatosti, tak o ne prišli.