Clicks626

Dzień 12. Miesiąc ze św. Michałem Archaniołem

mk2017
1
Rycerz Bożego Miłosierdzia
Przesłanie św. Michała Archanioła do Luz de Maria.

5 września 2020 r

Lud Boży: Nasz i wasz Król i Pan Jezus Chrystus, i Nasza oraz Wasza Królowa i Matka przesyłają wam te ostrzeżenia, ponieważ was kochają.

Żaden akt miłości, który robisz, nie jest ukryty ani nie służy wyłącznie twojej korzyści; wręcz przeciwnie, przynosi korzyści całej ludzkości.

Boska miłość nie jest sztywna, ale dzieli i …More
Przesłanie św. Michała Archanioła do Luz de Maria.

5 września 2020 r

Lud Boży: Nasz i wasz Król i Pan Jezus Chrystus, i Nasza oraz Wasza Królowa i Matka przesyłają wam te ostrzeżenia, ponieważ was kochają.

Żaden akt miłości, który robisz, nie jest ukryty ani nie służy wyłącznie twojej korzyści; wręcz przeciwnie, przynosi korzyści całej ludzkości.

Boska miłość nie jest sztywna, ale dzieli i dociera do ludzi tak, jak tego najbardziej potrzebują. Dzieje się tak zawsze, kiedy modlisz się, działasz, pościsz i składasz ofiary całym swoim sercem i wszystkimi zmysłami, ponieważ zawsze Duch Święty prowadzi cię, gdy działasz w duchu naszego i twojego Króla i Pana Jezusa Chrystusa.

Musicie w pełni oddać się Boskiej Miłości w tym znaczącym okresie w dziejach ludzkości, gdyż jest to „era trzeciego przykazania (Fiat), era Ducha Świętego” (J 16,13).

W tej epoce demon stara się wszelkimi sposobami rządzić poprzez separację i podziały i to jest właśnie powód, dla którego człowiek nie jest w stanie utrzymać swoich dobrych intencji na dłuższą metę.

Ludu Boży, kroczysz stromą ścieżką, płyniesz pod prąd świata i jesteś wyszkolony do podążania prawdziwą ścieżką. Musisz klękać i modlić się, pościć i składać ofiary, aby zdobyć mądrość, by postępować właściwie. Musisz także wiedzieć, że musisz być zawsze gotowy do dania wszystkiego i zawsze uczyć się nowych rzeczy, jeśli chcesz wzrastać w duchu.

W dobie trzeciego przykazania (Fiat) musicie nie tylko skupiać się na wezwaniu Trójcy Przenajświętszej, ale także na nowo nauczyć się pokory. Ponieważ demon potrzebuje arogancji, aby osiedlić się w ludzkich stworzeniach i zatwardzić ich serca.

Umiłowany ludu Boży, przygotuj się i wzrastaj w darach Ducha Świętego (Iz 11: 1-4):

Dar mądrości: promieniuje miłością i dzięki niemu stworzenie ludzkie rozumie, że plan Boży jest ponad wszystko i nie można mu przeszkadzać.

Dar wiedzy: oświetla stworzenie ludzkie, aby mogło jasno zrozumieć prawdy objawione przez Boga.

Dar dobrej rady: umożliwia rozważenie wszystkich pojawiających się opcji. Dlatego, aby otrzymać ten dar, musisz nauczyć się słuchać swoich sąsiadów i pomagać im w razie potrzeby. „On nie ocenia po wyglądzie i nie tylko po pogłoskach, że decyduje, ale sprawiedliwie osądza bezbronnych i decyduje dla biednych w kraju, co jest słuszne”. (Iz 11: 3-4)

Dar nauki: nie jest tym, za co myśli świat. Nauka jest wtedy, gdy Bóg objawia to, co wie o każdym ludzkim stworzeniu.

Dar miłosierdzia: ten dar pomaga ci urzeczywistniać miłosierdzie, a jeśli postępujesz zgodnie z Wolą Bożą, budzi potrzebę naśladowania Jezusa, aby stać się bardziej podobnym do Niego.

Dar siły: to dar, który znajdujesz w swojej wierze. Sprawia, że wszystko jest znośne, co dzieci Boże muszą cierpieć, i pozwala im to heroicznie znosić jak męczennicy. Promuje również twoją wytrwałość i wytrwałość, jeśli tylko całkowicie ufasz Bogu, który nie zawodzi ludzi.

Dar bojaźni Bożej: daje człowiekowi wolę niezbędną do przeciwstawienia się pokusom zła oraz do życia i działania w harmonii z Wolą Bożą.

Proszę was, abyście poważnie potraktowali moje słowa, ponieważ zgodnie z wolą Bożą mają one służyć waszemu dobru i zbawieniu dusz.

Demon sprzymierza się z ludźmi, aby odzyskać władzę nad ziemią i rządzić nią. Zawsze upewnij się, że zjednoczysz swoje siły i że zło nie może cię zawładnąć.

Tylko wtedy, gdy będziesz szedł za naszą ręką i swoją królową i matką wszystkich stworzeń w tym czasie, otrzymasz siłę, której nie potrzebujesz, aby nie ulec pokusom zła. Świat i jego intrygi nabierają tempa, aby odwieść lud Boży i zło, które tak lubi człowiek, wyrasta jak chwasty.

Lud Boży zachowuje Boską Miłość i nie postępuje zgodnie z ludzkimi planami, które są skażone ludzkim złym umysłem, egoizmem i wieloma innymi jego wadami. O wiele bardziej stara się działać na obraz Chrystusa, a tym samym stać się doskonałym ludem (Ef 4,13). Wiedzcie, że zło rozkoszuje się słabością ludzi, ale drży z siły w ludziach. Ponieważ nie pozwala mu zboczyć z prawdziwej ścieżki, prowadzonej przez naszą i twojego Króla i Pana Jezusa Chrystusa.

Człowiek jest pochłonięty wszystkim, co materialne, idealizuje przyszłość, „bezpieczne jutro”, pełne wszelkiego komfortu i dostatku. Czyniąc to jednak, zapomina, że jakiekolwiek działanie przeciwko Woli Bożej pociąga za sobą klęski żywiołowe i inne kary, a żywioły ziemi odrzucają go, ponieważ już go nie rozpoznają.

Ludu Boży, wojna jest przed tobą; jest tylko kwestią czasu, zanim jeden lub więcej przywódców wielkich narodów świata, z obawy przed obaleniem, rozpocznie III wojnę światową.

Wstrząsy duchowe, polityczne, materialne i moralne wstrząsają ludzkością do głębi. Wystarczy jeden krok i człowiek wpada w otchłań zła.

Teraz człowiek musi wreszcie podjąć zdecydowaną decyzję opartą na wierze, aby ocalić swoją duszę.

Nawet jeśli wydaje się, że zło rządzi światem, nie zwycięży. Trójca Święta stoi ponad wszystkim i jest we wszystkim, trwa przez stulecia. Amen.

Niszczycielstwo i prześladowania narastają i są skierowane przeciwko wszystkiemu, co reprezentuje nas i waszego Króla i Pana Jezusa Chrystusa oraz nas i waszą królową i matkę wszystkich stworzeń, a także przeciwko wiernym Boga. Wkrótce stanie się to powszechne, ale nie bójcie się, ponieważ jesteście wezwani do zbawienia swojej duszy. Zostałem wysłany, aby ci w tym pomóc.

Potęga masonerii i iluminatów jest katastrofalna dla ludzi, ponieważ osiedlili się w każdej dziedzinie życia. Wiedzą o wszystkim, ale twierdzą, że jest odwrotnie, aby się nie zdradzić i nie interesuje ich ratowanie dusz.

Ludu Boży, walka między dobrem a złem zaczyna się od zazdrości i podziałów, więc musisz być silny i zachować wiarę, nie pozwalając jej się oziębić.

Bądź wytrwały, uważny i obserwuj, jak natura rośnie z całym jej gniewem na ludzkość. Pomimo tego wszystkiego ludzie są nadal zimni i szydzą z naszego i waszego Króla i Pana Jezusa Chrystusa, którego chcą wyrwać ze środka Jego Kościoła.

Módlcie się dzieci, módlcie się, aby słowo naszego i waszego Króla i Pana Jezusa Chrystusa nie zostało sfałszowane.

Módlcie się, dzieci, módlcie się za Hawaje, ponieważ natura wstrząśnie wulkanami Mauna Loa i Kilauea, a ten ostatni spowoduje katastrofalną erupcję.

Módlcie się, dzieci, ludzie stali się świadkami nieszczęść swoich współbraci, ale wkrótce wszyscy będą musieli uczestniczyć w tym strasznym okresie w historii ludzkości. Przygotuj się na ostrzeżenie.

Ludu Boży, będziesz cierpieć iz powodu tego całego cierpienia zostanie do ciebie posłany anioł pokoju. Ci, którzy go oczekują, rozpoznają go.

Stań się częścią wspólnoty świętych.

Kto jest jak Bóg? - Nikt nie jest taki jak Bóg!

Święty Michał Archanioł.

Zdrowaś Maryjo, przyjęta z czystością i bez grzechu.
Zdrowaś Maryjo, przyjęta z czystością i bez grzechu.
Zdrowaś Maryjo, przyjęta z czystością i bez grzechu.