Clicks21
vi.news

Nữ hầu bàn thờ với công việc riêng của mình

Cha Bryan Arriola Reyes, một tu sĩ Dòng Chúa Cứu Thế sinh ra ở Guatemala đã công bố đoạn video với một nữ hầu bàn thờ, người đã phát hiện ra rằng một chiếc áo lễ có thể hữu ích cho cô ấy theo cách không ngờ nhất.

Arriola nhận xét: “Giữa ngây thơ và tự phát.“ Vị linh mục được biết đến với việc xuất bản những video như vậy trên Internet.

#newsDfcrwpbmfk