Szacunek i cześć są nie tylko w sercu, ale przejawiają się w gestach.

Kontemplując gesty kapłana, gdy ma do czynienia z Ciałem Chrystusa podczas Mszy św., Od dzieciństwa uderzała mnie troska o posługiwanie się przedmiotami liturgicznymi i szacunek, z jakim porusza się …