Christmas Campaign: Financial Insights
Anton Čulen
Tu je aj prepis: Arcibiskup Vigano vyzýva Cirkev a svet postaviť sa proti spiknutiu s vírusom. Štát nemá žiadne právo z akýchkoľvek dôvodov zasahovať do cirkevnej suverenity. Požadujeme absolútnu autonómiu vo veciach bezprostredne spadajúcich do našej jurisdikcie, ako sú liturgické normy, a spôsob podávania prijímania, a vysluhovania sviatostí alianciazanedelu.sk/archiv/7207