Join Gloria’s Christmas Campaign. Donate now!
Clicks238
BN
2

Nie należy modlić się na kolanach w niedziele i w dniach Pięćdziesiątnicy-Święty Sobór …

:-)
Nie należy modlić się na kolanach w niedziele i w dniach Pięćdziesiątnicy-Święty Sobór Nicejski
BN
Kanon XX Pierwszego Soboru w Nicei:

"Nie należy modlić się na kolanach w niedzielę i w dniach Pięćdziesiątnicy.

Ponieważ są tacy, którzy klęczą w niedzielę i w dni pięćdziesiątnicy,
święty sobór postanowił, że modlitwa do Pana ma być zanoszona w postawie
stojącej, by wszędzie był przestrzegany jeden i ten sam porządek.
BN
:-)
Nie należy modlić się na kolanach w niedziele i w dniach Pięćdziesiątnicy-Święty Sobór Nicejski