Clicks29
vi.news

2 + 2 = 5: Vatican đã công bố các số liệu về thâm hụt của nó

Vatican đã thâm hụt 49,7 triệu EUR (60 triệu USD) vào năm 2020. Tuy nhiên, CruxNow.com (ngày 24 tháng 2) nhấn mạnh rằng “tình hình thậm chí còn tồi tệ hơn” mặc dù Vatican đã báo cáo chi tiêu của mình giảm 14%.

Lần đầu tiên, thu nhập từ “Peter’s Pence” được đưa vào kế toán tài chính hàng năm của Vatican trong khi trước đây thì không.

Nếu không có “Peter’s Pence”, thâm hụt của Vatican sẽ gần 82 triệu EUR (100 triệu USD).

Do đó, khoản nợ của Vatican chiếm hơn một phần tư tổng thu nhập của mình trong khi nợ của Ý, một trong những quốc gia có vấn đề nhất trong Khu vực đồng tiền chung châu Âu, chỉ chiếm khoảng 7,5% Tổng sản phẩm quốc nội của đất nước.

Phải nói thêm rằng hệ thống lương hưu của Vatican đang bị thiếu hụt nghiêm trọng.

Đối với CruxNow.com, chỉ có một giải pháp: Vatican cần sa thải một phần ba nhân viên của mình để duy trì hoạt động.

Hình ảnh: © Mazur/catholicnews.org.uk, CC BY-NC-ND, #newsLactpjyrrc