Sestrám Matky Terezy ukázali dvere

Po zatvorení 758 organizácií nariadila nikaragujská vláda zatvorenie ďalších 101 mimovládnych organizácií, medzi ktorými je aj združenie Misionárov …
Sedevakantistický kanál
Nasledovatelia odpadlíčky Matky Terezy sú zvedení. Matka Tereza bola bezbožná odpadlíčka a pohanka (ktorá sa modlila k Budhovi).
Matka Tereza, Jednoduchá cesta, Ballantine Books, 1995, str. 31: "Vždycky som hovorila, že by sme mali hinduistovi pomôcť, aby sa stal lepším hinduistom, moslimovi, aby sa stal lepším moslimom, katolíkovi, aby sa stal lepším katolíkom."
Toto je úplne odpadlíctvo. Je …More
Nasledovatelia odpadlíčky Matky Terezy sú zvedení. Matka Tereza bola bezbožná odpadlíčka a pohanka (ktorá sa modlila k Budhovi).

Matka Tereza, Jednoduchá cesta, Ballantine Books, 1995, str. 31: "Vždycky som hovorila, že by sme mali hinduistovi pomôcť, aby sa stal lepším hinduistom, moslimovi, aby sa stal lepším moslimom, katolíkovi, aby sa stal lepším katolíkom."

Toto je úplne odpadlíctvo. Je to vyjadrenie podpory falošným náboženstvám hinduizmu (alebo resp. nasledovníkom, ktorí uctievajú démonov) a islamu (ktorý popiera božstvo Ježiša a rúha sa Sv. Trojici). Matka Tereza bola zástankyňou nového falošného náboženstva po II. vatikánskom koncile; falošného náboženstva, ktoré dáva rovnítko medzi katolicizmom a všetkými falošnými náboženstvami. Bola náboženskou indiferentistkou. Katolícke náboženstvo, ale hovorí:

Pápež Pius IX., Qui Pluribus (#15), 9. november 1846: „Takisto perverzná je tá šokujúca teória, ktorá nerozlišuje do ktorého náboženstva niekto patrí, teória vo veľkom rozpore aj s úsudkom. Podľa významu tejto teórie, vynaliezaví ľudia odstránili rozdiel medzi cnosťami a neresťami; pravdou a bludom; cnostným a zvráteným správaním. Pretvarujú sa, že človek môže získať večnú spásu praktikovaním akéhokoľvek náboženstva, akoby niekedy mohlo byť zdieľanie medzi spravodlivosťou a zvrátenosťou; akékoľvek spolupracovanie medzi svetlom a temnotou; alebo akákoľvek dohoda medzi Kristusom a Belialom.“

Matka Tereza v interview v Time magazíne povedala "Milujem všetky náboženstvá...", čož je úplne odpadlíctvo a úplne démonické. Ten, kto po prezentovaní faktov, by zastával, že Matka Tereza je katolíčka, je odpadlík a nemá katolícku vieru. Matka Tereza nebola vyhlásená za svätú, pretože odpadlík antipápež František nemá právo vyhlásiť za svätého nikoho, keďže je notorický heretik a mimo Cirkvi. František riadi multireligióznu sektu na konci vekov, Smilnicu babylonskú opísanú v proroctvách. Viac tuná: Apokalypsa teraz vo Vatikáne

František je iba muž v bielom plášti, no žiaden úrad v Cirkvi nezastáva, keď že je evidentným nekatolíkom.